OPŽP 2007–2013: Zveřejňujeme cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného

23. 09. 2019
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

Indexy vypočtené z dosavadní časové řady bazických indexů průměr roku 2005 = 100

Pro projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007–2013 v rámci prioritní osy 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2. Zlepšení jakosti pitné vody, zveřejňuje Státní fond životního prostředí ČR přehled standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013, platných pro dvě období kalendářního roku, pro který je cena pro vodné a/nebo stočné stanovována, a to vždy k datu 30. 6. a 30. 9. daného roku.

Po uveřejnění příslušných dat ČSÚ jsou nyní indexy aktualizovány k období 30. 6. 2019.