Zrušení nadstandardní kontroly podkladů k výběrovým/zadávacím řízením

25. 02. 2019
Státní fond životního prostředí ČR informuje o zrušení nadstandardního posouzení zadávacích podmínek k výběrovému/zadávacímu řízení před jeho zahájením (ex ante kontrola) pro veřejné zakázky u projektů administrovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (OPŽP).

S účinností od 1. 3. 2019 již nebude SFŽP ČR provádět ani na žádost nadstandardní kontrolu zadávacích podmínek k výběrovému/zadávacímu řízení u podaných projektů, u kterých ex ante kontrola není povinná.

SFŽP ČR bude i nadále provádět obligatorní ex ante kontrolu veřejných zakázek uvedených v kapitole 4 Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020, ve znění pozdějších změn.