Změny v harmonogramu výzev

15. 01. 2019
Došlo k úpravě harmonogramů dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Změny jsou platné ke 14. 1. 2019 a týkají se zejména úpravy alokace, doplnění nových výzev a výzev z předešlých let, které pokračují i v roce 2019.

Aktuální verzi dokumentů naleznete na webových stránkách www.opzp.cz.