Změny u průběžných výzev na ochranu přírody a krajiny

20. 07. 2020
Od 20. července 2020 dochází ke změně průběžných výzev č. 31, 52, 110, 115, 139 a 141. Pro všechny uvedené výzvy nově platí 25. verze Pravidel pro žadatele a příjemce z OPŽP 2014–2020. U výzev č. 52 a 139 byla zároveň aktualizována hodnoticí kritéria pro věcné hodnocení (došlo k úpravě odkazu na mapovou aplikaci AOPK ČR).

Aktuální znění výzev naleznete v sekci Nabídka dotací.