Výzva 161 – Aktualizace Nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO)

08. 04. 2022
Upozorňujeme žadatele, že od 6. 4. 2022 je účinná modifikace 161. výzvy zaměřené na projekty na zakládání a obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejné zeleně (vodní prvky nejsou součástí výzvy).

Pro žádosti podané po 6. 4. 2022 platí ceníky NOO pro rok 2022.