Prohlášení o přístupnosti

Internetové stránky Operačního programu Životní prostředí jsou navrženy a spravovány s ohledem na maximální přístupnost obsahu podle Pravidel tvorby přístupného webu uvedené ve vyhláškce o přístupnosti č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Stránky jsou vytvořeny pomocí značkovacího jazyku XHTML™ 1.0 Strict a pomocí kaskádových stylů (CSS), dodržují syntaktickou a sémantickou správnost, což umožnilo kompletně oddělit vzhled prezentace od samotných informací. Tato skutečnost dovoluje zobrazit informace na všech existujících zařízeních. Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, takže písmo se dá zvětšovat i zmenšovat pomocí nastavení prohlížeče. Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech.

Na internetový stránkách jsou umístěny soubory typu: PDF (pro otevření je nutné mít nainstalován Adobe Reader) a XLS/DOC/RTF (pro otevření je nutné mít nainstalován kancelářský balík).

Tiskový styl lze vyvolat kombinací kláves Ctrl + P a také vyvoláním nabídky internetového prohlížece a následným kliknutím na tlačítko tisk.