Prodlužujeme příjem žádostí u 160. a 161. výzvy

31. 05. 2022
Upozorňujeme žadatele, že dochází k prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu u výzvy číslo 160 a 161 v prioritní ose 4. Obě výzvy jsou prodlouženy do 30. 6. 2022.

Výzva č. 160 je zaměřena pouze na na praktická opatření pro zajištění péče o území národního významu prostřednictvím usměrňování návštěvníků a budováním prvků pro interpretaci zvláštně chráněných území a bude otevřena všem žadatelům vyjma AOPK ČR, správ NP a Správy jeskyní ČR.

Do výzvy č. 161 je možné podávat projekty na zakládání a obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejné zeleně. Vodní prvky nejsou součástí výzvy z důvodu potřeby delší projektové přípravy.

Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Pro své dotazy mohou žadatelé též využít emailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.