Prodlužujeme příjem žádostí a navyšujeme alokace u výzev PO 4

21. 10. 2019
Upozorňujeme žadatele, že u výzev číslo 31, 52, 110 a 115 prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu dochází k prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu, u výzev číslo 31 a 52 se zároveň mění výše alokace.
Výsadba městské zeleně na sídlišti Zubří. Foto: Michaela Běčáková

U výzvy číslo 31 (určené pro žadatele – kraje), číslo 52 (opatření na tvorbu plánů ÚSES) a číslo 115 (realizace sídelní zeleně vyplývající ze studií systémů sídelní zeleně) je možné podávat žádosti o dotace až do 30. 6. 2020. Výzva číslo 110, zaměřená na preventivní opatření proti škodám způsobeným zvláště chráněnými druhy živočichů, byla prodloužena do 4. 1. 2021.  U 31. výzvy se současně navyšuje alokace na 350 milionů Kč, u 52. výzvy pak na 40 milionů Kč.

Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Kontakty jsou zveřejněny na stránkách http://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.html. Pro své dotazy můžete též využít emailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.