Postup při nastavení odpovídající ceny pro vodné a stočné s ohledem na inflaci spotřebitelských cen

14. 10. 2021
S ohledem na aktuální vývoj inflace spotřebitelských cen informuje SFŽP ČR příjemce podpory vodohospodářských projektů z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) o postupu ohledně stanovení odpovídajících cen pro vodné a stočné (čistých příjmů) na rok 2022 dle podmínek cenotvorby, platných pro vodohospodářské projekty OPŽP.

Pro účely sestavení kalkulace ceny pro vodné a stočné na rok 2022 bude SFŽP ČR zohledňovat a vycházet z výhledu inflace spotřebitelských cen dle poslední zveřejněné Makroekonomické predikce – srpen 2021, zveřejněné dne 24. 8. 2021 na webu Ministerstva financí ČR na této stránce.

V případě dotazů k výše uvedenému postupu kontaktujte Oddělení monitoringu VHI e-mailem na monitoring.VHI@sfzp.cz.