Specifický cíl: 1.2 – Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Opatření 1.2.3 – Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic

Podporovaná opatření:

  • výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva – výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti

Podání žádosti a její správa probíhá přes portál ISKP21+.

Kraje
Hlavní město Praha

Přehled častých dotazů ke kotlíkovým dotacím pro nízkopříjmové domácnosti je k dispozici na webu SFŽP.