OPŽP 2021+

Operační program Životní prostředí nabídne finanční prostředky i v následujícím programovém období v letech 2021–2027.

V současnosti probíhají přípravy programu na národní úrovni. Česká republika zaměří investice na podporu výroby nízkouhlíkové a čistší energie, na boj s klimatickou změnou a zlepšení udržitelného vodního hospodářství. Za cíl si klade také zlepšení přechodu na oběhové hospodářství.