OPŽP 2014–2020: Metodický pokyn pro udělení sankce za porušení dotačních podmínek

14. 09. 2020
Zveřejňujeme metodický pokyn pro udělení sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury.

Aplikace metodického pokynu je závazná pro vodohospodářské projekty podpořené v prioritní ose 1 Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014–2020 (specifický cíl 1.1 a 1.2). Zároveň se tento Metodický pokyn vztahuje na projekty OPŽP 2007–2013, kterým bylo umožněno aplikovat podmínky finanční udržitelnosti platné pro období OPŽP 2014–2020 (přechod z podmínek udržitelnosti OPŽP 2007–2013 na podmínky udržitelnosti OPŽP 2014–2020).

Metodický pokyn vstupuje v účinnost k 3. září 2020.