OPŽP 2007–2013: Metodický pokyn pro udělení sankce za porušení dotačních podmínek

02. 06. 2020
Zveřejňujeme metodický pokyn pro udělení sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury. Aplikace metodického pokynu je závazná pro vodohospodářské projekty podpořené v prioritní ose 1 Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007–2013 (specifický cíl 1.1 a 1.2). Metodický pokyn vstupuje v účinnost 24. dubna 2020.