OPŽP 2007–2013: Cenové indexy pro vodné a stočné

26. 11. 2019
Zveřejňujeme standardní cenové indexy pro tvorbu cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013.

Pro projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007 – 2013 v rámci prioritní osy 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2. Zlepšení jakosti pitné vody, zveřejňuje Státní fond životního prostředí ČR přehled standardních cenových indexů použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007 – 2013 platných pro dvě období kalendářního roku, pro který je cena pro vodné a/nebo stočné stanovována, a to vždy k datu 30. 6. a 30. 9. daného roku.

Indexy budeme aktualizovat vždy po uveřejnění příslušných dat ČSÚ k období 30. 6. a 30. 9. daného roku a vždy zveřejňovat na webu OPŽP.