OPŽP 2007-2013: Aktualizovali jsme metodický postup pro udělení sankce za porušení dotačních podmínek

13. 04. 2021
Zveřejňujeme aktualizaci metodického postupu Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro projekty podpořené v prioritní ose 1 OPŽP 2007–2013, který se týká sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury.

Aktualizace metodického postupu doplňuje na straně 3 odstavec, který rozvádí postup pro udělení sankce v případě porušení podmínek poskytnutí dotace v devátém a/nebo desátém roce udržitelnosti projektu.

Aktualizace metodického postupu je závazná pro vodohospodářské projekty prioritní osy 1 – specifický cíl 1.1 a 1.2. Aktualizace vstupuje v účinnost dnem jeho vydání.