Výroční zprávy OPŽP

Za rok 2017

Výroční zpráva OPŽP 2017 (pdf)

Shrnutí výroční zprávy OPŽP 2017 pro veřejnost (pdf)

Za rok 2016

Výroční zpráva OPŽP 2016 (pdf)

Shrnutí výroční zprávy OPŽP 2016 pro veřejnost (pdf)

Za roky 2014 a 2015

Výroční zpráva OPŽP 2015 (pdf)

Shrnutí výroční zprávy OPŽP 2015 pro veřejnost (pdf)