Tiskoviny a publikace

Zpravodaj Priorita vychází již od roku 2008. Aktuální a starší výtisky najdete na stránce časopisu Priorita. Tištěnou verzi si můžete objednat online.

– odborná příručka pro žadatele v prioritní ose 1 specifických cílech 1.1 a 1.2 upozorňující na podstatné technické náležitosti podávaných projektů z hlediska jejich funkčnosti

Publikace Půjdem tudy vydaná v roce 2015 je cestovním průvodcem místy, kde se uskutečnily projekty financované z Operačního programu Životní prostředí. Výlety z bedekru jsme zpřístupnili i na webu Půjdem tudy.

Kotlíkové dotace