Prioritní osa 1

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Finanční prostředky jsou poskytovány na snížení znečištění povrchových a podzemních vod, na zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo, na zajištění povodňové ochrany a na snížení rizika povodní. Podporované oblasti: 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z … Pokračování textu Prioritní osa 1 […]

Read More…