Aktuality OPŽP 2007-2013

Zobrazit aktuality v rozmezí
-

Nové cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného k 30. 9. 2021

18.11.2021
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013, resp. OPŽP 2014–2020 (bazický rok 2005=100 a bazický rok 2015 = 100).

Postup při nastavení odpovídající ceny pro vodné a stočné s ohledem na inflaci spotřebitelských cen

14.10.2021
S ohledem na aktuální vývoj inflace spotřebitelských cen informuje SFŽP ČR příjemce podpory vodohospodářských projektů z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) o postupu ohledně stanovení odpovídajících cen pro vodné a stočné (čistých příjmů) na rok 2022 dle podmínek cenotvorby, platných pro vodohospodářské projekty OPŽP.

Sociálně únosná cena pro vodné a pro stočné na rok 2022 dle podmínek OPŽP

08.10.2021
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně únosné ceny pro stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) podle pravidel Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 a 2014–2020, platné pro kalendářní rok 2022.

Aktualizovali jsme cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného

22.09.2021
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013, resp. OPŽP 2014–2020 (bazický rok 2005=100 a bazický rok 2015 = 100).

OPŽP 2007-2013: Aktualizovali jsme metodický postup pro udělení sankce za porušení dotačních podmínek

13.04.2021
Zveřejňujeme aktualizaci metodického postupu Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro projekty podpořené v prioritní ose 1 OPŽP 2007–2013, který se týká sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury.

Nové cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného

19.11.2020
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy k 3. čtvrtletí 2020, používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013, resp. OPŽP 2014–2020.

Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2021 dle podmínek OPŽP 2007–2013

01.10.2020
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně únosné ceny pro stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007–2013 a OPŽP 2014–2020, platné pro kalendářní rok 2021.

Zveřejňujeme cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného

07.09.2020
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013, resp. OPŽP 2014–2020.

OPŽP 2007–2013: Cenové indexy pro vodné a stočné

26.11.2019
Zveřejňujeme standardní cenové indexy pro tvorbu cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013.

OPŽP 2007 - 2013: Sociálně únosná cena pro vodné a sociálně únosná cena pro stočné na rok 2020

30.10.2019
Zveřejňujeme přehled rozdělené sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně únosné ceny pro stočné stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007 – 2013, platné pro kalendářní rok 2020.