Aktuality OPŽP 2007-2013

Zobrazit aktuality v rozmezí
-

OPŽP 2007-2013: Aktualizovali jsme metodický postup pro udělení sankce za porušení dotačních podmínek

13.04.2021
Zveřejňujeme aktualizaci metodického postupu Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro projekty podpořené v prioritní ose 1 OPŽP 2007–2013, který se týká sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury.

Nové cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného

19.11.2020
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy k 3. čtvrtletí 2020, používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013, resp. OPŽP 2014–2020.

Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2021 dle podmínek OPŽP 2007–2013

01.10.2020
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně únosné ceny pro stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007–2013 a OPŽP 2014–2020, platné pro kalendářní rok 2021.

Zveřejňujeme cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného

07.09.2020
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013, resp. OPŽP 2014–2020.

OPŽP 2007–2013: Cenové indexy pro vodné a stočné

26.11.2019
Zveřejňujeme standardní cenové indexy pro tvorbu cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013.

OPŽP 2007 - 2013: Sociálně únosná cena pro vodné a sociálně únosná cena pro stočné na rok 2020

30.10.2019
Zveřejňujeme přehled rozdělené sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně únosné ceny pro stočné stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007 – 2013, platné pro kalendářní rok 2020.

OPŽP 2007–2013: Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2020

02.10.2019
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné (součet) stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007–2013, platné pro kalendářní rok 2020.

OPŽP 2007–2013: Zveřejňujeme cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného

23.09.2019
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

OPŽP 2007-2013: Pomůcka na přepočet cen vodného a stočného

27.02.2019
Po zveřejnění míry inflace spotřebitelských cen za rok 2018 došlo k aktualizaci "Nástroje na přepočet cen vodného a stočného".

Cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného

28.11.2018
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013.