Aktuality OPŽP 2007-2013

Zobrazit aktuality v rozmezí
-

OPŽP 2007-2013: Pomůcka na přepočet cen vodného a stočného

27.02.2019
Po zveřejnění míry inflace spotřebitelských cen za rok 2018 došlo k aktualizaci "Nástroje na přepočet cen vodného a stočného".

Cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného

28.11.2018
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013.

Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2019

05.10.2018
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007 - 2013, platnou pro kalendářní rok 2019.

Cenové indexy pro vodné a stočné

11.09.2018
Zveřejňujeme standardní cenové indexy pro tvorbu cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013.

OPŽP 2007-2013: změna v monitoringu příjmů

06.08.2018
Úspěšní žadatelé o dotaci na projekty, u kterých stále běží doba udržitelnosti a mají povinnost každoročně zpracovávat provozní monitorovací zprávu, již nemusí provádět odpočty nových anebo dodatečně vytvořených příjmů.