OPŽP 2007–2013

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabídl v programovém období v letech 2007–2013 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard eur a dalších více než 300 milionů eur z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu, a to s cílem zlepšit kvalitu životního prostředí v České republice.

Archiv webu OPŽP 2007–2013

Vstup do Bene-fillu

Seznam schválených projektů OPŽP 2007–2013 – ke dni 16. 5. 2016

Výše schválené podpory, alokace dle oblastí podpory – ke dni 16. 5. 2016

Projekty s celkovými náklady mezi 25 až 50 mil. EUR – ke dni 15. 5. 2015