Čerpání a schválené projekty

Od 1. 2. 2022 jsou seznamy schválených projektů centrálně evidovány na stránce Otevřená data SFŽP ČR.

Přehledy schválených projektů