Aktuality

Zobrazit aktuality v rozmezí
-

Informace pro příjemce podpory v OPŽP k povinnosti podat finanční vypořádání

17.01.2020
Státní fond životního prostředí ČR informuje s ohledem na četné dotazy týkající se povinnosti podat finanční vypořádání v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, že projekty spolufinancované z prostředků EU, kterým byly poskytnuty prostředky ve výši již uskutečněných výdajů formou ex-post nebo kombinovaných plateb, jsou považovány za finančně vypořádané. U těchto projektů tedy nemusí příjemci podpory finanční vypořádání předkládat.

Výběrová řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury zajistěte v dostatečném předstihu

15.01.2020
S ohledem na opakující se zanedbávání včasné přípravy výběrových řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury, apelujeme na žadatele, aby nepodcenili čas nezbytný pro přípravu řádného výběrového řízení a počítali s tím, že se kompletní dokumentace předkládá ještě Státnímu fondu životního prostředí ČR k umožnění ex-ante kontroly.

Zvýhodněné půjčky na vodohospodářské projekty

14.01.2020
Zejména obce, města, kraje, ale i jiné subjekty mohou získat zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR na vodohospodářské projekty. Podmínkou je, aby tyto projekty získaly dotaci z Operačního programu Životní prostředí a současně že žadatel má omezenou možnost opatřit si prostředky z tržních zdrojů.

Priorita v lednu: Ať se nepráší za kočárem

13.01.2020
Nevíme, co nám přinese nový rok, ale víme, co přináší lednová Priorita. Ve větších městech, kde se hodně práší a která mají dlouhodobě problémy s kvalitou vzduchu, mohou využít nejnovější dotace a častěji čistit silnice.

Rozhodněte o vítězi soutěžní přehlídky Úsporný dům 2019 a vyhrajte atraktivní ceny

10.01.2020
Právě váš hlas může rozhodnout o nejzajímavější novostavbě nebo rekonstrukci. Hlasování veřejnosti končí 31. 1. 2020 ve 12 hodin. Na hlasující čekají atraktivní ceny.

Rozdělení investičních a neinvestičních prostředků – doporučení pro žadatele a příjemce dotací z OPŽP

07.01.2020
Upozorňujeme příjemce dotace z Operačního programu Životní prostředí, aby věnovali zvýšenou pozornost rozdělení prostředků na investiční a neinvestiční výdaje v ISKP 14+ a zaúčtování podpory  v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek.

Aktualizovali jsme Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014+ (24. verze)

02.01.2020
Státní fond životního prostředí ČR informuje o aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 s účinností od 2. 1. 2020.

Prodlužujeme příjem žádostí o podporu snižování environmentálních rizik

18.12.2019
Vzhledem k zájmu a trvajícím dotazům ze strany žadatelů prodlužujeme termín pro podání žádostí u probíhající Výzvy č. 1/2017 IFN do 31. 12. 2020, popř. do vyčerpání alokace.

Poslední letošní Priorita je o dotacích i zelených Vánocích

10.12.2019
Mnozí lidé už vědí, že si starý neefektivní kotel brzy vymění za nový, čistý zdroj. O kotlíkové dotace byl velký zájem, podpora výměn kotlů pokračovat. Na odbyt šly také prostředky pro obce v národních parcích, jejich obyvatelé se mohou těšit především na novou infrastrukturu.

Dokládání úhrad v souvislosti s ukončením financování roku 2019

27.11.2019
Upozorňujeme příjemce podpory, že konečný termín pro podání zprávy o realizaci a žádostí o platby je nejpozději do 2. 12. 2019.