Aktuality

Zobrazit aktuality v rozmezí
-

Nové cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného

19.11.2020
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy k 3. čtvrtletí 2020, používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013, resp. OPŽP 2014–2020.

Problémy s pitnou vodou? Dalších 50 projektů za více než 80 milionů dostalo zelenou

11.11.2020
Další desítky obcí postižených suchem získaly podporu na vybudování či zkapacitnění nových zdrojů pitné vody, jiným z nich ulehčí získaná dotace shánění peněz na projektovou přípravu vodohospodářských projektů, jako je výstavba vodovodu, přivaděče, čistírny odpadních vod či související kanalizace.

Jak na klima? Šest nejlepších nápadů získává ceny Adapterra Awards

09.11.2020
Ceny Adapterra Awards za zmírňování dopadů klimatické změny si od Nadace Partnerství odnáší šestice projektů. V internetovém hlasování se sešlo 8 000 hlasů. Z 21 finalistů mělo největší úspěch Povodí Moravy, které řece Dyji vrátilo tři odstavená ramena.

Listopadová Priorita přináší inspirativní projekty i důležité rady

06.11.2020
Jaké jsou nejúspěšnější adaptační projekty? Jaké nejdůležitější termíny není radno zameškat? Jak funguje potravinová banka? Nejen na tyto otázky najdete odpověď v novém čísle Priority.

Termíny pro podávání žádostí o platby v OPŽP ke konci roku 2020

29.10.2020
Žádáme všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí, a to i s ohledem na aktuální stav šíření COVID-19 v ČR, aby průběžně a bez zbytečných odkladů podávali Zprávy o realizaci spolu se Žádostmi o platby u projektů s již vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).

Prodlužujeme termíny pro doručení podkladů k žádostem

27.10.2020
S ohledem na mimořádnou epidemickou situaci, vyhlášený nouzový stav a přijatá bezpečnostní opatření prodlužuje Státní fond životního prostředí ČR všem žadatelům o podporu z programů Nová zelená úsporám, Dešťovka a Výsadba stromů všechny lhůty pro doručení podkladů k žádostem do 1. 2. 2021.

Zveřejňujeme souhrn povinností příjemců dotace v oblasti finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů.

19.10.2020
Zajištění finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 1(specifický cíl 1.1 a 1.2), je jednou z povinností příjemce dotace, a to po dobu 10 let od vydání posledního kolaudačního souhlasu k projektu.

Omezení úředních hodin Fondu

16.10.2020
V souladu s nařízením vlády omezuje Státní fond životního prostředí ČR s účinností od 12. října 2020 úřední hodiny podatelny a krajských pracovišť Fondu na pondělí od 8 do 13 hodin a středu od 12 do 17 hodin.

Další obce vybudují protipovodňové systémy a zabezpečí svahy

15.10.2020
Obce a kraje mají šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy počasí. Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí přispějí na zpracování digitálních povodňových plánů, pořízení protipovodňových varovných systémů i nápravu nebezpečných svahových nestabilit.

Aktualizovali jsme harmonogram výzev na rok 2020

13.10.2020
Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev pro rok 2020.