Aktuality

Zobrazit aktuality v rozmezí
-

Jak správně nastavit projekty na předcházení vzniku jednorázového odpadu

22.06.2020
Vzhledem k častým dotazům doplňujeme informace o tom, jak správně nastavit projekty vztahující se k aktivitám z prioritní osy 3 Operačního programu Životní prostředí na vybudování nebo rozšíření infrastruktury předcházení vzniku jednorázového nádobí a jednorázových obalů.

Doporučení pro zadavatele zakázek malého rozsahu či zakázek vyšší hodnoty

19.06.2020
V souvislosti s požadavky Evropské komise připravil Státní fond životního prostředí ČR souhrn důležitých informací pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí k zadávání zakázek malého rozsahu či zakázek vyšší hodnoty.

Ministr Brabec: Od roku 2014 jsme podpořili 18 tisíc projektů proti suchu za 13 miliard korun

17.06.2020
Přes bohaté srážky posledních dní trápí stále část naší země důsledky dlouhodobého kumulovaného sucha v minulých 6 letech, především v hlubších vrstvách s negativními dopady na podzemní zdroje vody ve stovkách obcí. Vláda vyčlenila na boj se suchem dalších 6 miliard, některé samosprávy však s realizací adaptačních opatření příliš nespěchají.

Aktualizovali jsme harmonogram výzev na rok 2020

16.06.2020
Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev pro rok 2020.

V Prioritě si přečtete, jak se připravit na sucho

05.06.2020
Voda, voda, voda, to je to, oč tu běží. V červnové Prioritě se vodě věnujeme z různých pohledů. Bohužel se už několik let potýkáme s jejím nedostatkem a nemůžeme se spoléhat na to, že to bude lepší. Proto jsou na řadě různá opatření, jak s vodou co nejlépe hospodařit. V článku o suchu se dočtete právě o těchto opatřeních, pro Prioritu je shrnuje ministr pro životní prostředí.

OPŽP 2007–2013: Metodický pokyn pro udělení sankce za porušení dotačních podmínek

02.06.2020
Zveřejňujeme metodický pokyn pro udělení sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury. Aplikace metodického pokynu je závazná pro vodohospodářské projekty podpořené v prioritní ose 1 Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007–2013 (specifický cíl 1.1 a 1.2). Metodický pokyn vstupuje v účinnost 24. dubna 2020.

Dotační semináře se naplno rozjedou opět po prázdninách

18.05.2020
Od září se můžete těšit na oblíbené bezplatné semináře Státního fondu životního prostředí ČR. Připravena je série pěti informačních setkání o aktuálních dotacích na opatření proti suchu, která se rozjede, pokud situace dovolí, ihned po letních prázdninách. V říjnu přidáme praktický workshop o projektech domovních čistíren odpadních vod.

Aktualizace Nástroje Udržitelnost 2014+ na verzi 1.6

15.05.2020
Zveřejňujeme aktualizovanou verzi nástroje Udržitelnost 2014+ (Nástroj), na verzi v1.6, platnou ke dni 15. 5. 2020. Nástroj je platný pro vodohospodářské projekty z prioritní osy 1, specifický cíl 1.1 a 1.2.

Filmový dokument představuje klimatická opatření

14.05.2020
Informačně-osvětový dokument Česko chrání klima představuje pestrou škálu klimatických opatření realizovaných městy, podniky, neziskovými organizacemi, ale i jednotlivci a skupinami dobrovolníků.

Květnová Priorita je o přístupné a kvalitní vodě

06.05.2020
Na mnoha místech ČR získají lidé stabilní přístup ke kvalitní pitné vodě. Obce mohou díky dotacím budovat vodovody, přivaděče či úpravny vod. Některé už dokonce s pracemi začaly, jiné to čeká v nejbližší době. Často se jedná o náročné infrastrukturní projekty, které by menší obce bez veřejné podpory nebyly schopné zrealizovat. Konkrétní příklady najdete v aktuální Prioritě.