Aktuality

Zobrazit aktuality v rozmezí
-

Únorová Priorita přináší přehled pasivních domů, kotlíkové půjčky i rozhovor o krajině

13.02.2019
Uvažovali jste o výměně kotle za pomoci dotace, ale nemůžete vytáhnout z rodinné kasy tolik peněz najednou? Pomůže vám bezúročná půjčka, kterou následně splatíte z dotace. Pilotní projekt se zatím rozjel ve třech krajích.

Aktualizace nástroje Udržitelnost 2014+ na verzi 1.5

12.02.2019
SFŽP ČR zveřejňuje aktualizovanou verzi nástroje Udržitelnost 2014+ (Nástroj), v1.5, platnou ke dni 6. 2. 2019. Nástroj je platný pro projekty prioritní osy 1, specifický cíl 1.1 a 1.2.

Další 3 miliardy z OPŽP mají snížit smog v uhelných regionech a posílit odolnost krajiny před ataky sucha

07.02.2019
Ministerstvo životního prostředí připravuje další razantní kroky v adaptaci na změnu klimatu, v boji proti suchu, za čistší ovzduší i přírodu. Právě vyhlašuje 8 nových dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí s celkovou alokací přes 3 miliardy korun, které pomohou zejména městům, obcím, různým veřejným subjektům, ale i výrobním podnikům. Miliardy z evropských fondů míří na efektivnější hospodaření se srážkovou vodou, na snížení emisí z průmyslové výroby v uhelných regionech, rekultivaci starých skládek i posílen...

MŽP spouští pilotní projekt bezúročných půjček na výměnu kotlů

05.02.2019
Pořízení nového ekologického zdroje vytápění bude pro majitele rodinných domů v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji nově jednodušší. Domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu starého kotle, si budou moci dopředu požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku, z níž výměnu zaplatí. Půjčka bude bezúročná, takže nezaplatí ani korunu navíc. Moderní ekologicky šetrné zdroje se tak stanou dostupné i pro domácnosti, pro které byly dosud vstupní náklady na nákup nového zdroje překážkou. Na nový pilotní program ministe...

700 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny

01.02.2019
Od 1. února je možné podávat žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim. Ministerstvo životního prostředí totiž vyhlašuje prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [1] čtyři nové průběžné výzvy z Operačního programu Životní prostředí.

Aktualizovali jsme harmonogram výzev na rok 2019

30.01.2019
Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev pro rok 2019, harmonogramu pro CLLD a ITI a střednědobého harmonogramu výzev do roku 2019.

Reakce MŽP a SFŽP ČR na výsledky kontroly NKÚ ohledně prostředků na zlepšení kvality ovzduší v 2015-2017

28.01.2019
Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil zprávu z kontrolní akce zaměřené na peněžní prostředky určené pro podporu zlepšování kvality ovzduší. Tu Ministerstvo životního prostředí považuje za svou setrvalou prioritu. Zjištění uvedená v nálezu NKÚ proto použije MŽP k dalšímu zlepšení nastavených opatření a zavádění nových.

Jak na ex-post monitoring udržitelnosti vodohospodářských projektů v OPŽP

22.01.2019
Získali jste dotaci na projekt v oblasti čištění odpadních vod, kanalizací a vodovodů z Operačního programu Životní prostředí? Nechte si na našich seminářích v Praze, Brně, nebo Ostravě poradit, jak správně postupovat při ex-post monitoringu projektu po dobu jeho udržitelnosti.

Proplácení prostředků OPŽP v roce 2019 bylo částečně obnoveno

22.01.2019
Ve středu 16. 1. 2019 zahájil Státní fond životního prostředí proplácení prostředků OPŽP na základě předložených zjednodušených žádostí o platbu v OPŽP 2014+. Podmínkou proplacení prostředků jsou připravené prostředky v řídicí dokumentaci pro rok 2019.

Změny v harmonogramu výzev

15.01.2019
Došlo k úpravě harmonogramů dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Změny jsou platné ke 14. 1. 2019 a týkají se zejména úpravy alokace, doplnění nových výzev a výzev z předešlých let, které pokračují i v roce 2019.