Aktuality

Zobrazit aktuality v rozmezí
-

Na ochranu lidí a majetku před povodněmi půjde další půl miliarda korun

26.10.2021
Ministerstvo životního prostředí rozdělí 500 milionů korun na protipovodňová opatření. Jedná se o jednu z posledních výzev z dobíhajícího Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Obcím i dalším subjektům nabídne finance například na úpravu koryt vodních toků a přilehlých niv nebo na výstavbu ochranných nádrží, snižujících povodňové riziko.

Zveřejnění aktualizace harmonogramu výzev na rok 2021

21.10.2021
Harmonogram výzev OPŽP na rok 2021 byl aktualizován. Ve 159. výzvě byla přidána aktivita 1.3.2, která je určená pro organizační složky státu.

Zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2021

18.10.2021
Do harmonogramu OPŽP 2014-2020 byla nově zařazena 159. výzva - specifický cíl 1.3 (projekty povodňové ochrany).

Postup při nastavení odpovídající ceny pro vodné a stočné s ohledem na inflaci spotřebitelských cen

14.10.2021
S ohledem na aktuální vývoj inflace spotřebitelských cen informuje SFŽP ČR příjemce podpory vodohospodářských projektů z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) o postupu ohledně stanovení odpovídajících cen pro vodné a stočné (čistých příjmů) na rok 2022 dle podmínek cenotvorby, platných pro vodohospodářské projekty OPŽP.

Říjnová Priorita je o nových projektech a příležitostech

11.10.2021
V Jesenici u Prahy bydlí stále více lidí a místní škola kapacitně nestíhala. Obec se proto rozhodla postavit novou školu v pasivním standardu, která se otevřela na začátku tohoto školního roku. Je to další z příkladů úsporně provedené novostavby veřejné budovy.

Sociálně únosná cena pro vodné a pro stočné na rok 2022 dle podmínek OPŽP

08.10.2021
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně únosné ceny pro stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) podle pravidel Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 a 2014–2020, platné pro kalendářní rok 2022.

Obří sumu investic do životního prostředí v nadcházejícím období doplňuje 61 miliardami OPŽP 2021–2027

04.10.2021
Návrh programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 schválila vláda. Do měst a obcí na zkvalitňování životního prostředí tak poputuje v následujících letech zhruba 61 miliard korun z evropských fondů. Nově z nich budou pokryty samostatné kapitoly snižování emisí skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie a adaptace na změnu klimatu přibližně polovinou plánovaných výdajů. Evropská komise by měla nový OPŽP projednat a schválit dle předpokladů na začátku roku 2022.

Dejte hlas nejlepšímu adaptačnímu opatření letošního roku

30.09.2021
Ve světě vlivem klimatické změny již několik let sílí poptávka po opatřeních, která by zchladila vedrem rozpálená města, svlažila suchou krajinu, bránila erozi půdy či brzdila bleskové povodně. Ani Česká republika nezůstává v tomto ohledu pozadu, jak ukazují finálové projekty soutěže Adapterra Awards 2021, která je podporovaná Státním fondem životního prostředí ČR.

Aktualizovali jsme cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného

22.09.2021
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013, resp. OPŽP 2014–2020 (bazický rok 2005=100 a bazický rok 2015 = 100).

Nová výzva pro ochranu přírody a krajiny

20.09.2021
Od 20. září 2021 spouštíme příjem žádostí o dotaci do nové výzvy číslo 158. Celková částka výzvy je 40 mil. Kč. Výše podpory je až 85 % z celkových způsobilých výdajů. Výzva je určena především pro připravené projekty v oblasti zajištění biodiverzity.