Aktuality

Zobrazit aktuality v rozmezí
-

Informace pro žadatele o dotaci z OPŽP k povinnosti podat finanční vypořádání se státním rozpočtem

17.01.2022
V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, informuje Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“), že příjemce podpory je povinen u relevantních projektů zaslat zprostředkujícímu subjektu, tedy SFŽP ČR, finanční vypořádání se státním rozpočtem.

První Priorita roku 2022 přináší úspěšné projekty a osvědčené dotace

11.01.2022
Lednové vydání našeho časopisu Priorita ukazuje čtenářů mnoho povedených projektů. Ten první je bohužel trochu smutný, protože se týká kdysi nejhojnější sovy v české krajině, sýčka. Teď mu však hrozí vyhynutí. Snaží se to zvrátit program na jeho záchranu a my věříme, že bude úspěšný.

Záznamy z webinářů Káva se SFŽP ČR aneb Co nového chystáme pro obce a města

10.01.2022
Pro velký zájem zveřejňujeme záznamy webinářů, na nichž odborníci Státního fondu životního prostředí ČR představují aktuální a připravované dotační tituly na nejbližší období v oblasti životního prostředí. Stáhnout si můžete také prezentace a odpovědi na dotazy účastníků probírané v závěru každého setkání. Materiály budeme postupně doplňovat.

Ministryně Hubáčková v Brně zahájila stavbu protipovodňových opatření. 700 milionů na ně půjde z Národního plánu obnovy

10.01.2022
Dnes byla zahájena dlouho očekáváná výstavba přírodě blízkých protipovodňových opatření řeky Svratky. Na nábřeží v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu na Uhelné ulici dostane řeka více prostoru a Brňané místo k procházkám, sportu i odpočinku. Předpokládaný termín dokončení protipovodňových opatření je plánován na říjen příštího roku.

Aktualizovali jsme Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014+ (30. verze)

31.12.2021
Státní fond životního prostředí ČR informuje o aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 s účinností od 1. 1. 2022.

Předvánoční Priorita je o uhlí, penězích pro obce a o vodních projektech

03.12.2021
Prosincové vydání přináší dva texty týkající se přechodu energetiky z uhlí na obnovitelné zdroje. Uhelné regiony mají možnost připravovat strategické projekty, které pomohou s jejich transformací. K přechodu z uhlí dopomáhá i Modernizační fond. Aktuálně schválené prostředky míří do tepláren na modernizaci jejich provozů.

Prodlužujeme příjem žádostí u 156. a 157. výzvy

30.11.2021
Upozorňujeme žadatele, že dochází k prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu u výzvy číslo 156 a 157 v prioritní ose 4. Obě výzvy jsou prodlouženy do 3. 1. 2022.

Aktualizovali jsme harmonogram výzev na rok 2021

30.11.2021
V harmonogramu výzev z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 byl prodloužen příjem žádostí u 156. a 157. výzvy, a to do 3. ledna 2022.

MŽP posílá na adaptace měst a obcí na změnu klimatu další téměř 2 miliardy korun

22.11.2021
Efektivní nakládání s dešťovou vodou se stává prioritou pro čím dál tím větší počet obcí a měst v zájmu adaptace na změnu klimatu. Před 8 lety to bylo úplně nové téma, dnes patří dotace MŽP zaměřené na návrat vody do krajiny mezi jedny z nejžádanějších. Obce mohou podporu využít například na vybudování retenčních nádrží, propustných parkovišť nebo zelených střech. O dotace bude možné žádat od 12. ledna 2022 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.

Nové cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného k 30. 9. 2021

18.11.2021
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013, resp. OPŽP 2014–2020 (bazický rok 2005=100 a bazický rok 2015 = 100).