Aktuality

Zobrazit aktuality v rozmezí
-

Aktualizovali jsme harmonogram výzev OPŽP na rok 2022

04.07.2022
Dotace podpoří projekty, které přispějí k adaptaci krajiny na změnu klimatu a klimatické extrémy, pomohou s udržitelným hospodařením s vodou nebo s předcházením vzniku odpadů.

Červnová Priorita přináší dobré zprávy

07.06.2022
Přidávají se peníze na potravinové banky, které rozdávají jídlo lidem, kteří nejsou v dobré sociální situaci. Kromě pomoci lidem také pomáhají snižovat množství odpadu. Bohužel je stále jednodušší jídlo, které třeba končí trvanlivost, vyhodit, než ho rozdat. Díky potravinovým bankám se tato plýtvající kola globalizace daří aspoň trochu brzdit.

Prodlužujeme příjem žádostí u 160. a 161. výzvy

31.05.2022
Upozorňujeme žadatele, že dochází k prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu u výzvy číslo 160 a 161 v prioritní ose 4. Obě výzvy jsou prodlouženy do 30. 6. 2022.

MŽP nabízí 200 milionů korun na rozvoj potravinových bank

24.05.2022
Potravinové banky hrají v poslední době stále důležitější roli. Jednak při předcházení vzniku odpadů, díky nim nemíří tuny jídla do popelnic, a jsou i vítanou pomocí lidem v nepříznivé sociální situaci. Aktuální výzva vyhlášená Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR proto nabízí příspěvek na výstavbu či rekonstrukci prostor nebo na nákup dopravních prostředků.

Zveřejňujeme stručné shrnutí k tématu inflační doložky ve veřejných zakázkách

18.05.2022
Vzhledem k častým dotazům žadatelů a příjemců podpory na inflační doložku a indexaci cen ve smlouvách z veřejných zakázek přinášíme shrnutí této problematiky s cílem pomoci se v tématu více zorientovat.

Květnová Priorita je o energiích a o vodě

06.05.2022
Jak podpořit domácnosti, aby nespadly do energetické chudoby? Jaké dotace přispívají na stavbu obnovitelných zdrojů energie? Na tyto otázky najdete odpověď v novém vydání časopisu Priorita.

Zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2022

22.04.2022
Do harmonogramu dobíhajícího OPŽP 2014-2020 byla nově zařazena 162. výzva - specifický cíl 3.1 (Prevence vzniku odpadů).

Výzva 161 - Aktualizace Nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO)

08.04.2022
Upozorňujeme žadatele, že od 6. 4. 2022 je účinná modifikace 161. výzvy zaměřené na projekty na zakládání a obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejné zeleně (vodní prvky nejsou součástí výzvy).

Dubnová Priorita informuje o kotlíkových dotacích i o podpoře z Modernizačního fondu

07.04.2022
Změny v podmínkách kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti jsou jedním z hlavním témat aktuálního vydání Priority. To se také obsáhle věnuje podpoře z Modernizačního fondu fotovoltaickým projektům, které pomáhají přejít české energetice na modernější a čistší zdroje. Teď jich mají vyrůst další desítky a to vesměs na místech, kde funguje nebo fungovala průmyslová výroba.

Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022

01.04.2022
V letošním roce plánujeme vyhlásit osmnáct výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Půjde o první výzvy již v novém programovém období. Pro žadatele v nich bude připraveno více než 35 miliard korun.