Seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020 – Praha

21. 3. 2019 09:00 - 15:00
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha 6 – Dejvice
Zveme Vás na seminář, kde se seznámíte s nejčastěji se vyskytujícími chybami při podávání žádostí, změnami v pravidlech pro žadatele, termíny výzev pro rok 2019 a pohledem AOPK ČR na optimální navržení projektu. Samozřejmě bude prostor pro dotazy účastníků semináře.

Seminář pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy a je vhodný pro administrátory žádostí, projektanty a samotné žadatele, kteří připravují žádost o podporu do prioritní osy 4 OPŽP 2014+.

Termíny konání: 21. března 2019 od 9:00 hod do 15:00 hod.

Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 – Dejvice, Budova C, 4. patro – kinosál

Body semináře:

  • Změny v pravidlech PrŽaP
  • Termíny výzev pro podávání žádostí v roce 2019
  • Nejčastější chyby při podávání žádosti
  • Věcná náplň opatření
  • Hodnocení žádostí – časté důvody ke snížení bodového hodnocení projektů
  • Diskuse

Vstup na seminář je zdarma. Přihlásit se lze na emailové adrese linda.truneckova@nature.cz. Přihlašování bude možné do naplnění kapacity sálu.

Doprava a parkování: Parkování v areálu VUV T.G.M. není možné, naproti areálu VUV T.G.M. se nachází malé parkoviště. Doporučujeme spíše využít hromadné dopravy ze zastávky metra Dejvická autobusovými linkami číslo 107, 147, 116 a 160 do zastávky Hydrologický ústav. Pozor, zastávka je na znamení! Dále je možné využít vlakového spojení (zastávka Nádraží Podbaba).

Kontaktní osoba: jakub.stodola@nature.cz

Pozvánka ke stažení (pdf)