Seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020 – Liberecký kraj

28. 3. 2019 08:30 - 12:30
Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec
Zveme Vás na seminář, kde se seznámíte s možnostmi čerpání dotačních prostředků v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí. Hlavním tématem bude zakládání a obnova travních společenstev s využitím regionálních směsí.

Seminář pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Liberecko ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství. Je vhodný pro žadatele, kteří připravují žádost o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020: projektanty, zástupce samospráv, spolků, projektové manažery, zemědělce a další zájemce.

Termín konání: 28. března 2019

Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec sál 326, 3. patro budovy KÚ LK (vchod „A“)

PROGRAM
8:30–9:00 Prezence účastníků
9:00–10:00 Představení prioritní osy 4 OPŽP a příklady dobré praxe v Libereckém kraji
10:00–11:00 Obnova travních porostů v projektech financovaných z OPŽP (RNDr. Ivana Jongepierová)
11:00–12:00 Diskuse
12:00–12:30 Občerstvení

Vstup na seminář je zdarma.

Přihlásit se lze na e-mailové adrese kamila.madejova@nature.cz, nejpozději do 22. 3. 2018. Kromě jména, příjmení prosíme i o uvedení telefonického kontaktu. Kapacita sálu je omezená.

Pozvánka ke stažení (pdf)