Online konference Zdravá a odolná krajina

Zelená fasáda. Foto: Miloš Štáfek
4. 11. 2020 13:00 - 17:15
Zveme Vás na celostátní konferenci inspirovanou úspěšnými projekty v oblasti klimatických změn. Součástí konference bude slavnostní vyhlášení soutěže Adapterra Awards 2020.

Soutěžní přehlídka představila v tomto roce technologická nebo přírodě blízká řešení pomáhající přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Vyhlášeni budou výherci v kategoriích: Volná krajina, Zastavěná území, Pracovní prostředí a Náš domov. Soutěž je pořádána Nadací Partnerství za dotační podpory Státního fondu životního prostředí ČR.

Termín konání: Středa 4. listopadu 2020 od 13:00 do 17:15

PROGRAM:

1230 – 1300 Registrace
1300 – 1315 Úvodní slovo
1315 – 1330 Klima a adaptace na evropské úrovni (příspěvek v angličtině)
1330 – 1400 Příměstská krajina
– Proč město potřebuje zázemí venkova (krajinu) a venkov město?
– Jak vnášet přírodu do měst: příklad pražské Troji
1400 – 1430 Zemědělská krajina
– Jak vyřešit zhutnění a vyčerpání půdy
– Jak mohou vlastníci půdy proměnit tvář okolní krajiny
1430 – 1440 Přestávka
1440 – 1500 Vyhlášení vítězů Adapterra Awards 2020
1500 – 1715 Panelové debaty
– Kvalita půdy – jak vrátit půdě vodozádržnou schopnost
– Přehrady vs. přírodní řešení zadržování vody v krajině

Konference proběhne pomocí videokonferenční platformy ZOOM, prostřednictvím níž se bude možné zapojit do diskuze či pokládat otázky jednotlivým hostům. Bezplatná registrace probíhá na webové adrese https://www.adapterraawards.cz/konference.

Konferenci bude možné sledovat i bez registrace, a to přes Facebook či Youtube.

Bližší informace naleznete na oficiálních stránkách Adapterra Awards a v programu konference.