Terénní seminář s představením OPŽP projektu - Karlovarský kraj

1. 10. 2020 10:00 - 12:30
PR U Sedmi rybníků, Karlovarský kraj
Zveme na terénní prohlídku projektu realizovaného v oblasti ochrany přírody s pomocí Operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 4) v západních Čechách. Součástí bude diskuze za účasti odborných pracovníků AOPK ČR.

Exkurzi pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les.

TERMÍN: 1. 10. 2020 od 10:00 – 12:30
MÍSTO: Přírodní rezervace U Sedmi rybníků (hráz Velkého Vydýmače)

PROGRAM:

  • Prezentace účastníků semináře
  • Úvodní slovo
  • Představení projektu „Revitalizace PR U Sedmi rybníků“
  • Ukázka dobré praxe v oblasti obnovy či tvorby vodních biotopů
  • Občerstvení

Účast na terénním semináři je zdarma. Registrovat se můžete prostřednictvím mailové adresy: jitka.popelkova@nature.cz.
Obuv a oděv doporučujeme přizpůsobit náročnějšímu terénu.

Bližší informace naleznete v POZVÁNCE.