SEMINÁŘ K PRIORITNÍ OSE 4 OPŽP 2014–2020 - Pardubický kraj

Zahradní parčík u přízemního barokního hrádku v obci Skalička
6. 10. 2020 09:00 - 16:00
Pardubice
Zveme Vás na seminář pořádaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, který je zaměřený na aktuální informace k prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí.

V průběhu semináře se dozvíte aktuální možnosti čerpání dotačních prostředků v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí a navštívíte projekty spolufinancované z OPŽP, PO 4. Seminář je určen pro zástupce široké odborné veřejnosti – krajů, měst, obcí a subjektů zabývajících se přípravou žádostí o podporu.

Termín konání: 6. října 2020

Místo konání: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice – Sál Jana Kašpara v budově Reálky (budova C)

PROGRAM

9:00 – 9:30        Úvod, aktuálními informace v oblasti prioritní osy 4 OPŽP
9:30 – 10:30      Prezentace vybraných realizovaných projektů
10:30 – 11:00    Aktuální informace o stavu přípravy třetího programového období OPŽP 2021–2027
11:00 – 11:30    Dotazy účastníků, diskuze
11:30 – 12:00    Přestávka
12:30 – 13:30    Návštěva projektu „Revitalizace Matičního jezera“
14:00 – 16:00    Návštěva projektu „Revitalizace krajinářského parku Mošnice v Kladrubech nad Labem“

Vstup na seminář je zdarma.

Přihlásit se lze na e-mailové adrese zuzana.ruzickova.par@nature.cz. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity sálu.

POZVÁNKA (pdf)