Seminář OPŽP: Jak na ex-post monitoring udržitelnosti VH projektů - ZRUŠEN

8. 10. 2020 09:30 - 19. 10. 2020 14:00
Brno, Praha
Získali jste dotaci na vodohospodářský projekt z prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí? Na bezplatném semináři vás provedeme metodikou udržitelnosti a způsobem kontroly projektů po dobu udržitelnosti v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na semináři například zjistíte, jaké jsou povinnosti příjemce dotace ve vztahu k naplnění podmínek cenotvorby a jak nastavit odpovídající ceny pro vodné a stočné. Seznámíte se s metodikou kontroly, postupem při vyplnění monitorovací zprávy a monitorovacího nástroje nebo s kontrolou příslušných podkladů.

Seminář je určen zástupcům měst a obcí, zpracovatelům projektů a odpovědným osobám za provozování vodovodů a kanalizací dotačních vodohospodářských projektů a týká se projektů podpořených v programovém období 2007–2013 i 2014–2020.

Semináře jsou zrušeny, o náhradních termínech vás budeme informovat.

TERMÍNY

8. 10. 2020 / Brno / Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, Brno
12. 10. 2020 / Praha / Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
19. 10. 2020 / Praha / Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4

PROGRAM

0930 – 1000 Registrace účastníků
1000 – 1100 Metodika udržitelnosti VH projektů v OPŽP
1100 – 1115 Přestávka
1115 – 1215 Věcný obsah ex-post kontrol
1215 – 1230 Přestávka
1230 – 1330 Nástroje pro provádění ex-post kontrol; Podklady a požadované přílohy k monitorovací zprávě; Vyhodnocení ex-post kontrol; Neplnění podmínek poskytnutí dotace a sankce
1330 – 1400 Dotazy, diskuze

Vstup na seminář je pro registrované účastníky zdarma.

Registraci proveďte na e-mailové adrese seminare@sfzp.cz.

POZVÁNKA ke stažení (pdf)