Semináře k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020

Olomoucký park
24. 10. 2019 10:00 - 13:00
Havlíčkův Brod, Mariánské Lázně
Účastníkům představíme možnosti čerpání dotací na projekty zaměřené na posílení přirozených funkcí krajiny, zlepšení kvality prostředí v sídlech a na ochranu před škodami způsobenými zvláště chráněnými živočichy.

Semináře jsou určeny pro všechny zájemce, zejména pro starosty obcí, zemědělce, fyzické osoby, projektanty a další. Pořádatelem akcí je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ve spolupráci s Regionálním pracovištěm SCHKO Žďárské vrchy a Regionálním pracovištěm Správy CHKO Slavkovský les.

 

 • Havlíčkův Brod: Operační program Životní prostředí 2014 – 2020: Zeleň v prioritní ose 4
  čtvrtek 10. 10. 2019, 9:30 – 13:00
  Zasedací místnost pracoviště AOPK ČR, Husova 2115, Havlíčkův Brod

  Bližší informace o semináři a jeho průběhu naleznete v POZVÁNCE.

 

 • Mariánské Lázně: Operační program Životní prostředí 2014 – 2020: 4.2.4 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku
  čtvrtek 24. 10. 2019, 10:00 – 13:00
  Zasedací místnost RP SCHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně

  Bližší informace o semináři a jeho průběhu naleznete v POZVÁNCE.

 

Účast na seminářích je zdarma na základě předchozí rezervace. Kontakty a lhůtu pro přihlášení naleznete v pozvánkách na semináře.