Terénní seminář s představením Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 – Beskydy

Obnova aleje v Rožnově p. Radhoštěm proběhla s podporou OPŽP, foto: Michaela Běčáková
5. 9. 2019 09:00 - 15:00
Správa CHKO, Rožnov pod Radhoštěm
Srdečně zveme na terénní seminář pro zpracovatele žádostí, projektanty, zástupce obcí a všechny zájemce o finanční podporu z OPŽP v prioritní ose 4, která se zaměřuje na ochranu a péči o přírodu a krajinu.

Součástí budou ukázky projektů ze specifického cíle 4.2 (Posílení biodiverzity), 4.3 (Posílení přirozených funkcí krajiny) a 4.4 (Zlepšení kvality prostředí v sídlech).

Seminář pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy.

Termín:  čtvrtek 5. 9. 2019, 9:00–15:00

Místo: Správa CHKO Beskydy (Nádražní 36, Rožnov p. R.), poté následuje exkurze

PROGRAM

  • Úvod a prezentace na Správě CHKO Beskydy
  • Obnova a rozšíření stávajícího ovocného sadu ve Stříteži nad Bečvou
  • Karolinka, Stanovnice – mokřad
  • Obnova zeleně Městského parku v Rožnově pod Radhoštěm

Vstup na seminář je zdarma, drobné občerstvení zajištěno.

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Běčáková, tel.: 606 699 383

Registrace: pouze na e-mailové adrese michaela.becakova@nature.cz, nejpozději do 30. 8. 2019.

Počet účastníků je omezen na 25 osob.

Pozvánka s mapkou (pdf)