Dvě terénní exkurze s představením OPŽP projektů - střední a jižní Čechy

Optimalizace vodního režimu v lokalitě Cháravka, foto: Ricard Tejada
11. 4. 2019 10:00 - 28. 5. 2019 16:00
Tachlovice ve středních Čechách, České Budějovice
Zveme na terénní prohlídky projektů realizovaných v oblasti ochrany přírody s pomocí Operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 4) v jižních a středních Čechách. Součástí bude diskuze za účasti odborných pracovníků AOPK ČR a autorů projektů i výměna zkušeností.

Exkurze pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

Účast zdarma, registrace nutná. Obuv a oděv doporučujeme přizpůsobit náročnějšímu terénu.

Bližší informace k jednotlivým exkurzím v přiložených pozvánkách.

KDY A KDE

11. dubna 2019 / TACHLOVICE – střední Čechy / 10:00–13:00

28. května 2019 / ČESKÉ BUDĚJOVICE – jižní Čechy / 9:00–16:00