Akce a pozvánky

Zobrazit akce a pozvánky od
11. 4. 2019 10:00 - 28. 5. 2019 16:00
Tachlovice ve středních Čechách, České Budějovice
Zveme na terénní prohlídky projektů realizovaných v oblasti ochrany přírody s pomocí Operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 4) v jižních a středních Čechách. Součástí bude diskuze za účasti odborných pracovníků AOPK ČR a autorů projektů i výměna zkušeností.
18. 4. 2019 09:30 - 29. 4. 2019 12:00
Ostrava, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Zveme na další seminář o programu kotlíkových půjček v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Účastníci si prohloubí obecné znalosti z minulého setkání, obsah semináře se zaměří na konkrétní činnost tzv. kotlíkového specialisty.
30. 4. 2019 10:00 - 13:00
Zveme na seminář pro žadatele, kteří připravují žádost o podporu v oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu z Operačního programu Životní prostředí. Seznámíme vás s možnostmi čerpání dotačních prostředků v prioritní ose 4 a představíme úspěšné projekty.
20. 5. 2019 12:00 - 16:30
Mnisterstvo zemědělství ČR
Zveme na konferenci VODA & SUCHO zaměřenou na řešení negativních dopadů sucha a nedostatku vody v Česku. Odborníci se dotknou také nových technologií ve vodárenství či efektivního využití „šedých“ a srážkových vod.