Akce a pozvánky

Zobrazit akce a pozvánky od
11. 4. 2019 10:00 - 28. 5. 2019 16:00
Tachlovice ve středních Čechách, České Budějovice
Zveme na terénní prohlídky projektů realizovaných v oblasti ochrany přírody s pomocí Operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 4) v jižních a středních Čechách. Součástí bude diskuze za účasti odborných pracovníků AOPK ČR a autorů projektů i výměna zkušeností.
20. 5. 2019 12:00 - 16:30
Mnisterstvo zemědělství ČR
Zveme na konferenci VODA & SUCHO zaměřenou na řešení negativních dopadů sucha a nedostatku vody v Česku. Odborníci se dotknou také nových technologií ve vodárenství či efektivního využití „šedých“ a srážkových vod.
21. 5. 2019 09:15 - 16:30
Lázně Jeseník a okolí
Zájemcům o dotace na ochranu přírody a krajiny z Jesenicka nabízíme zdarma informační seminář k Operačnímu programu Životní prostředí s komentovanou exkurzí po podpořených projektech.
23. 5. 2019 09:30 - 14:30
Žďár nad Sázavou
Zajímáte se o dotace na zlepšení vodního režimu v krajině a přírodě? AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, srdečně zve na seminář o možnostech dotací z prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí.
24. 5. 2019 09:00 - 14:00
Karlovy Vary
Zveme zájemce o dotace z prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí z Karlovarského kraje na terénní seminář zaměřený na problematiku ovocných dřevin a výstavbu tůní.
29. 5. 2019 09:00 - 15:00
Kutná Hora
I v tomto roce se vám naskytne příležitost na jednom místě v jeden čas konzultovat své záměry a získat informace o dotačních možnostěch z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v ČR.