Akce a pozvánky

Zobrazit akce a pozvánky od
24. 10. 2019 10:00 - 13:00
Havlíčkův Brod, Mariánské Lázně
Účastníkům představíme možnosti čerpání dotací na projekty zaměřené na posílení přirozených funkcí krajiny, zlepšení kvality prostředí v sídlech a na ochranu před škodami způsobenými zvláště chráněnými živočichy.