Akce a pozvánky

Zobrazit akce a pozvánky od
26. 6. 2019 - 31. 8. 2019
různá místa ČR
Hrady, zámky, města, rybníky, řeky, lesy, podzemní prostory, skalní města i technické zajímavosti tvoří nádhernou kulisu projektů, které se podařilo v uplynulých letech uskutečnit pomocí prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Nechte se inspirovat k jejich návštěvě s naším on-line průvodcem PŮJDEM TUDY.
3. 9. 2019 10:00 - 13:00
Budova „C“ Krajského úřadu Ústeckého kraje, Ústí nad Labem
Připravujete žádost o podporu z prioritní osy 4 OPŽP? Nebo máte zájem o informace k dotačním možnostem na ochranu a péči o přírodu a krajinu? Přijďte na seminář pořádaný AOPK ČR.