Akce a pozvánky

Zobrazit akce a pozvánky od
3. 9. 2019 10:00 - 13:00
Budova „C“ Krajského úřadu Ústeckého kraje, Ústí nad Labem
Připravujete žádost o podporu z prioritní osy 4 OPŽP? Nebo máte zájem o informace k dotačním možnostem na ochranu a péči o přírodu a krajinu? Přijďte na seminář pořádaný AOPK ČR.
4. 9. 2019 09:00 - 16:00
Hrušovany, Židlochovice
Přijměte pozvání na terénní exkurzi zaměřenou na ukázky projektů podpořené z Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 4 - posílení přirozených funkcí krajiny.
5. 9. 2019 09:00 - 15:00
Správa CHKO, Rožnov pod Radhoštěm
Srdečně zveme na terénní seminář pro zpracovatele žádostí, projektanty, zástupce obcí a všechny zájemce o finanční podporu z OPŽP v prioritní ose 4, která se zaměřuje na ochranu a péči o přírodu a krajinu.
10. 9. 2019 14:00 - 17:00
Kostelní Hlavno
Jak předcházet suchu, povodním, jak zajistit dostatek pitné vody a kvalitní čištění odpadních vod na úrovni obcí nebo jak efektivně hospodařit s dešťovou vodou – to jsou jen některá z témat, kterým se bude věnovat vzdělávací seminář o dotacích z rezortu životního prostředí.
17. 9. 2019 10:00 - 21. 9. 2019 17:00
PVA EXPO Praha Letňany
Jubilejní 30. ročník veletrhu FOR ARCH přinese kromě novinek ve stavebnictví také užitečné informace o tom, jak pro své bydlení získat dotaci. Ať už se jedná o rekonstrukci nebo výstavbu domu, cestu k vysněnému bydlení vám může usnadnit příspěvek z programu Nová zelená úsporám. Využít můžete ale i řadu dalších dotačních titulů.