Pracovníci

JménoTelefonKancelářPoziceOrganizační jednotka
Adámek Martin 267 994 447 6.17 referent Samostatné oddělení kontroly
Aguasová Maiselsová Taťana 267 994 501 6.39 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Asor Helena 267 994 147 5.19 vedoucí oddělení Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Audolenský Jakub 267 994 379 3.13 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Babáková Zdeňka 267 994 176 6.19 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Badžgoňová Monika 267 994 122 4.04 metodik Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení metodiky financování projektů
Bajer Pavel 267 994 245 4.13 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení OZE v energetice
Barešová Lucie 267 994 392 6.05 právník Odbor právní, Oddělení III.
Bartáčková Lenka 267 994 882 6.28 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Bartáková Tereza 267 994 497 10.27 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Baštářová Gabriela 267 994 603 3.14 vedoucí oddělení Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Baxa Zdeněk 378 033 912 Plzeň projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Beck Antonín 267 994 171 10.05b projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Bečkovská Zuzana 466 260 725 Pardubice projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Begeni Veronika 267 994 454 5.21 interní auditor Samostatné oddělení interního auditu
Belorit Zdeněk 595 198 441 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Beluhová Vladimíra 267 994 204 5.22 interní auditor Samostatné oddělení interního auditu
Bendlová Veronika 267 994 124 3.25 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury
Benediktová Kateřina 267 994 127 10.27 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Beneš Vojtěch 267 994 507 5.35 ředitel odboru Odbor metodický
Beran Hynek
Beranová Milena 267 994 457 3.05 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Berberová Tereza 267 994 446 5.09 vedoucí oddělení Odbor metodický, Oddělení metodiky strukturálních fondů
Beyerová Stanislava 267 994 333 5.39 referent komunikace Samostatné oddělení komunikace
Bezecný Lumír 267 994 196 4.01 vedoucí oddělení Odbor rozpočtu, Oddělení účetnictví
Bicanová Blanka 733 142 619 Karlovy Vary projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Bielan Daniel 267 994 649 6.22 právník Odbor právní, Oddělení I.
Bílková Markéta 267 994 249 4.08 vedoucí oddělení Odbor TA/NSA, Oddělení souhrnných žádostí
Binko Milan 466 260 944 Pardubice projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Blahník Jan 267 994 643 5.10 metodik Odbor metodický, Oddělení metodiky strukturálních fondů
Blažek Jaroslav 267 994 549 5.17 ředitel odboru Odbor řízení lidských zdrojů
Blažek Jaroslav 267 994 434 5.23 projektový manažer Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení pro Modernizační a Inovační fond
Blažková Dana 577 522 272 Zlín projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Bolek Arnošt 267 994 556 3.15 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení II.
Borková Ruth 267 994 270 6.11 referent Odbor právní
Bořucká Jana 587 332 261 Olomouc projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Bošek Tomáš 267 994 276 6.13 referent Odbor právní
Brabcová Helena 267 994 368 5.28 referent Odbor IT, Oddělení spisové služby
Breuerová Martina 595 198 434 Ostrava vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Březinová Hana 267 994 418 3.14 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Březinová Lucie 267 994 619 10.24 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení III.
Brokeš Miroslav 724 883 747 10.02 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení finančně analytické a kontrolní
Brožíková Ivana 267 994 462 6.08 právník Odbor právní, Oddělení III.
Brožová Markéta 267 994 460 5.06 kontrolor Samostatné oddělení kontroly
Brožová Martina 267 994 455 3.19 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Bruknerová Dagmar 267 994 353 4.31 finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení II. - financování projektů pro kraje B
Brychta Jan 777 141 105 10.02 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení finančně analytické a kontrolní
Bucheltová Michaela 267 994 616 4.27 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky a dopravy
Budinská Zuzana 267 994 236 10.05b projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Bukvajová Kateřina 724 742 615 4.32 finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení I. - financování projektů pro kraje A
Bureš Jan 267 994 584 3.22 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Burešová Tereza 267 994 612 6.29 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Burianová Pavlína 602 215 565 Hradec Králové projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Cabaj Filip 267 994 590 6.37 referent Odbor IT, Oddělení podpory uživatelů
Čamra Aleš 267 994 480 10.14 projektový manažer Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů
Čech Lubomír 577 522 274 Zlín projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Čecháčková Jana 541 217 099 Brno kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Čecháková Lucie 595 198 432 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Černá Eva 267 994 177 5.22 interní auditor Samostatné oddělení interního auditu
Černá Klára 267 994 172 4.37 referent Odbor TA/NSA, Oddělení souhrnných žádostí
Černá Ladislava
Černochová Jana 267 994 221 5.31 tajemník Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu
Černý Aleš 267 994 138 4.33 vedoucí oddělení Odbor financování projektů, Oddělení IV. – financování projektů pro kraje
Černý Štěpán 267 994 291 3.03 ředitel odboru Odbor TA/NSA
Černý Tomáš 378 033 909 Plzeň projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Červinková Michaela 267 994 542 5.19 personalista Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Chadimová Anna 267 994 452 3.33 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení III.
Chaloupková Pavla 267 994 579 5.11 projektový manažer Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení pro řízení Norských fondů
Charvátová Jiřina 267 994 296 6.02 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Chlupová Jitka 267 994 441 4.20 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu II.
Choutková Jana 475 205 598 Ústí nad Labem vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Cílek Václav
Císař Luboš 267 994 330 6.30 referent Odbor IT, Oddělení vývoje a správy informačních systémů
Císař Milan 541 217 091 Brno projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Crkvová Andrea 267 994 173 6.26 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Danielová Michaela 725 110 523 Jihlava právník Odbor právní, Oddělení II.
Daňková Michaela 267 994 297 3.07 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení III.
Danningerová Petra 595 198 443 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Diviš Zdeněk 267 994 275 3.33 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení IV.
Dohnalová Vlasta 267 994 676 4.38 účetní Odbor rozpočtu, Oddělení účetnictví
Dojáček Tomáš 267 994 254 6.19 vedoucí oddělení Odbor VSK, Oddělení I.
Doláková Klára 577 522 273 Zlín projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Dolejší Radka 577 522 275 Zlín kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Doležalová Zdeňka 267 994 409 3.28 referent Odbor ochrany vod
Doskočilová Kateřina projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky a dopravy
Doul Matyáš 267 994 185 6.17 referent Samostatné oddělení kontroly
Drbal Zbyněk 267 994 169 10.09 ředitel odboru Odbor řízení a podpory programů
Dvořáčková Hana 267 994 503 4.05 referent Odbor rozpočtu, Oddělení účetnictví
Dvořák Jana 595 198 437 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Dvořák Libor 267 994 197 6.36 referent Odbor IT, Oddělení podpory uživatelů
Dvořáková Ludmila 267 994 306 6.12 právník Odbor právní, Oddělení III.
Dvořáková Zdeňka 267 994 257 4.12 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky II.
Eichlerová Gabriela 267 994 465 5.22 interní auditor Samostatné oddělení interního auditu
Eschner Jan 267 994 139 4.12 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu II.
Eschner Jiří 267 994 588 4.20 vedoucí oddělení Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky I.
Fabiánková Aneta 541 217 064 Brno projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Fajfr Tomáš 267 994 606 5.23 projektový manažer Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení pro řízení Norských fondů
Faltová Karolína 267 994 120 3.21 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Faměra Lukáš 267 994 423 4.19 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky I.
Faměrová Jana 267 994 381 4.16 referent Odbor realizace velkých projektů
Fantíková Jarmila 485 226 135 Liberec projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Ferinová Karla 725 308 498 10.01 ředitel odboru Odbor finančních příjmů Fondu
Fiala Jiří 267 994 467 6.37 referent Odbor IT, Oddělení podpory uživatelů
Fialová Aneta 267 994 592 3.36 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení III.
Fialová Zuzana 267 994 106 6.39 vedoucí oddělení Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Filipová Nela 267 994 396 4.22 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky II.
Fleišman Petr 378 033 911 Plzeň projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Floriánková Daniela 267 994 531 3.37 vedoucí oddělení Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Flőssel Michal 595 198 436 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Flusserová Lenka 267 994 230 6.16 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Fogl Pavel 267 994 679 6.39 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Foglová Božena 267 994 305 5.36 referent Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí
Foglová Martina 267 994 141 3.23 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Franěk Michael 267 994 309 6.37 referent Odbor IT, Oddělení podpory uživatelů
Fraňková Kateřina 267 994 420 4.04 vedoucí oddělení Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení metodiky financování projektů
Frantlová Marie 267 994 187 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Fritzová Nikola 267 994 113 6.07 právník Odbor právní, Oddělení I.
Früblingová Lucie 267 994 150 5.01 vedoucí oddělení Samostatné oddělení komunikace
Frýbertová Tereza 267 994 617 3.13 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Frycová Lucie 267 994 354 4.21 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky I.
Garšicová Miroslava 267 994 373 6.08 právník Odbor právní, Oddělení II.
Godálová Olga 541 217 079 Brno referent Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Goga Tomáš 466 924 858 Pardubice projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Górecká Jana 595 198 439 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Goryl Michal 10.12 analytik Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení reportingu
Gotthard Leopold 567 213 855 Jihlava projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Gregorová Eva 267 994 246 4.13 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu II.
Gutwirthová Vladimíra 466 924 858 Pardubice projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Hamáček Ondřej 267 994 366 3.34 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Harmáčková Pavla 267 994 215 5.02 referent Ředitel SFŽP ČR
Hatalová Michaela 267 994 542 5.19 personalista Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Havel Stanislav 267 994 224 6.33 referent Odbor IT, Oddělení vývoje a správy informačních systémů
Havelková Martina 541 217 085 Brno projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Havlová Zuzana 725 780 144 10.11 vedoucí oddělení Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení finančně analytické a kontrolní
Havránková Kamila 267 994 195 4.27 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky III.
Hejnová Lucie ředitel odboru Odbor právní
Hernych Jiří 485 226 136 Liberec projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Heroutová Simona 267 994 585 5.23 vedoucí oddělení Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení pro řízení Norských fondů
Hladík Radek 267 994 586 6.02 vedoucí oddělení Odbor VSK, Oddělení II.
Hlavatá Zdeňka 267 994 466 5.14 vedoucí oddělení Odbor realizace velkých projektů, Oddělení ochrany ovzduší a teplárenství
Hnízdil Martin 267 994 154 5.16 referent Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení reportingu
Hofmeister Štěpán 267 994 184 3.22 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Holatová Dana 267 994 130 4.38 referent Odbor rozpočtu, Oddělení účetnictví
Holoubková Kristýna Anna 267 994 601 4.08 referent Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové
Holubová Petra 267 994 689 4.37 referent Odbor TA/NSA, Oddělení souhrnných žádostí
Homola Martin 267 994 443 6.17 referent Samostatné oddělení kontroly
Honcová Martina 10.12 analytik Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení reportingu
Horáček Vilém 267 994 212 4.30 finanční manažer Odbor financování projektů, Od.V Oddělení V. – financování, reporting a revolving projektů a programů
Horejšová Anna 267 994 580 3.34 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Houšková Alžběta 267 994 675 6,05 právník Odbor právní, Oddělení III.
Hovanec Tomáš 267 994 393 5.28 referent Odbor IT, Oddělení spisové služby
Hovorková Blanka 267 994 298 4.14 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky II.
Hrabák Ota 730 162 165 Hradec Králové projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Hradec Jan 267 994 415 3.31 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Hradilík Šimon 267 994 156 10.13 projektový manažer Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů
Hrbek Jakub 267 994 303 5.32 ředitel sekce Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu
Hrdličková Veronika 267 994 648 5.15 referent Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení metodiky financování projektů
Hřebíčková Petra 267 994 450 10.28 referent Odbor realizace Národních programů
Hřích Jan 725 796 997 10.02 finanční manažer Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení finančně analytické a kontrolní
Hrnčíř Jiří 567 213 855 Jihlava projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Hruška Zdeněk 267 994 572 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Hulinský Jiří 3.04 koordinátor
Husovská Daniela 267 994 255 5.21 interní auditor Samostatné oddělení interního auditu
Išková Renata 267 994 644 6.21 vedoucí oddělení Odbor právní, Oddělení II.
Jakobe Pavel 267 994 362 5.08 ředitel sekce Sekce ekonomická
Janák Pavel 267 994 210 3.20 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Janíčková Bohdana 267 994 680 10.27 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Janíková Kateřina 267 994 280 3.20 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Janoušková Jana 267 994 535 6.01 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Janská Zuzana 267 994 376 3.23 vedoucí oddělení Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Jarošová Eva 267 994 206 4.03 finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení IV. – financování projektů pro kraje
Jarošová Lucie 267 994 684 4.22 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu I.
Jarošová Šárka 267 994 283 3.16 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Javůrek Lukáš 267 994 259 4.12 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky I.
Javůrková Klára 267 994 329 3.09 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení II.
Ječná Aneta 267 994 344 3.30 projektový manažer Odbor TA/NSA, Oddělení administrace TA/NSA
Jeřábková Veronika 267 994 238 5.07 asistentka Sekce ekonomická
Ježková Daniela 267 994 604 4.06 referent Odbor rozpočtu, Oddělení účetnictví
Ježová Lenka 267 994 589 10.13 projektový manažer Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů
Jílková Monika 267 994 529 3.21 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Jirák Erik 267 994 374 6.01 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Jirásková Ivana 736 756 019 10.11 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení finančně analytické a kontrolní
Jiroutová Martina 267 994 222 6.23 vedoucí oddělení Odbor odpadového hospodářství, Oddělení III.
Jukl Martin 267 994 271 4.30 vedoucí oddělení Odbor financování projektů, Oddělení III. - financování projektů pro kraje
Juřica Pavel 267 994 336 4.04 metodik Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení metodiky financování projektů
Kadlec Miroslav 267 994 652 3.14 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Kadlecová Eliška 267 994 316 3.08 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení III.
Kaislerová Markéta 267 994 384 3.01 vedoucí oddělení Odbor ochrany vod, Oddělení II.
Kalaš Petr
Kalecký Lukáš 267 994 655 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Kaňková Helena 267 994 672 10.27 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Karásek Lukáš 267 994 280 3.19 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Karasová Eva 5.39 referent komunikace Samostatné oddělení komunikace
Karbanová Lucie Ústí nad Labem kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Kazíková Radovana 267 994 349 3.08 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení IV.
Kiliánová Hana 267 994 143 6.20 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Klaudisová Zuzana 267 994 161 4.07 finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení III. - financování projektů pro kraje
Klokočníková Dana 267 994 340 4.05 referent Odbor rozpočtu
Klusáčková Martina 267 994 525 6.28 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Knappová Pavlína 267 994 439 5.06 vedoucí oddělení Samostatné oddělení kontroly
Knigová Markéta 267 994 312 3.32 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Knotková Marie 267 994 448 6.29 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Kolář Václav 267 994 322 3.22 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Kolařík Lukáš 267 994 307 6.27 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení III.
Kolářová Lenka 267 994 168 4.31 finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení II. - financování projektů pro kraje B
Koldová Dana 267 994 265 3.09 vedoucí oddělení Odbor ochrany vod, Oddělení III.
Kopecká Ingrid 267 994 595 5.09 vedoucí oddělení Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení pro Fond spravedlivé transformace
Kopřivová Štěpánka 267 994 302 5.03 asistentka Ředitel SFŽP ČR
Korbaš Vít 267 994 657 10.23 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení III.
Kordíková Alena 267 994 281 5.27 vedoucí oddělení Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení platové a FKSP
Kořínková Veselá Alžběta 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Kortan Jiří 267 994 225 10.24 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Kotenová Kateřina 267 994 232 5.19 personalista Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Kotěra Martin 567 213 855 Jihlava metodik Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů I.
Kottová Jana 267 994 260 10.03 metodik Odbor metodický, Oddělení metodiky Národních programů
Koudelová Lucie 267 994 441 4.21 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky II.
Koutný Michal 267 994 653 4.14 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení OZE v energetice
Kovář Tomáš 267 994 605 3.04 koordinátor Odbor TA/NSA, Oddělení koordinace TA/NSA
Kovářík Karel 267 994 524 4.17 vedoucí oddělení Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu II.
Kozlová Alena 267 994 207 3.31 vedoucí oddělení Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Králík Antonín 267 994 274 6.36 vedoucí oddělení Odbor IT, Oddělení podpory uživatelů
Krásný Tomáš 10.03 metodik Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů II.
Krátká Dana 267 994 234 3.15 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení II.
Krausová Alena 267 994 678 10.04 metodik Odbor metodický, Oddělení metodiky Národních programů
Křečková Kateřina 730 162 172 10.22a referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy vody
Křivánková Kristýna 4.10 referent Odbor metodický, Call centrum
Kroová Hana 267 994 546 6.27 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Krumbholcová Jana 267 994 287 3.01 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení IV.
Krůpa Josef 595 198 440 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Kubica Martin 267 994 515 5.37 ředitel sekce Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí
Kuboš Miloslav 595 198 435 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Kuchařová Martina 267 994 414 3.23 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Kudrnová Dominika 267 994 359 4.22 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky III.
Kühnová Milena 267 994 401 5.34 referent Sekce organizačně - právní
Kůlová Veronika 267 994 201 6.37 referent Odbor IT, Oddělení podpory uživatelů
Kuncířová Magda 267 994 318 6.12 právník Odbor právní, Oddělení III.
Kuťák Lukáš 267 994 219 3.03 vedoucí oddělení Odbor TA/NSA, Oddělení administrace TA/NSA
Kutheilová Kamila 730 809 215 Ústí nad Labem projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Kváčová Michaela 267 994 429 6.26 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení III.
Kyncl Petr 267 994 502 4.24 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu I.
Kysela Bohdan 267 994 596 6.10 vedoucí oddělení Odbor právní, Oddělení III.
Lačňák Petr 267 994 226 6.26 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení III.
Langr Zdeněk 267 994 223 6.28 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Langrová Lenka 267 994 263 5.13 referent Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Laudová Dita 267 994 313 5.38 vedoucí oddělení Odbor IT, Oddělení spisové služby
Lauferová Miroslava 267 994 320 6.11 referent Odbor právní
Laxa Václav 378 033 913 Plzeň vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Ledvinová Jitka 267 994 356 4.20 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky II.
Lehejček Radmil 267 994 411 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Lettko Markéta 267 994 551 5.39 referent komunikace Samostatné oddělení komunikace
Linhart Jakub 267 994 583 3.20 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Loušová Eva 267 994 408 4.21 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu II.
Lubinová Martina 267 994 385 4.03 finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení III. - financování projektů pro kraje
Lukášová Alena 267 994 248 3.25 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury
Mach Karel 267 994 105 5.06 vedoucí oddělení Samostatné oddělení kontroly
Machačný Michal 485 226 138 Liberec vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Machek Jan 724 795 269 Hradec Králové projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Macková Lenka 267 994 574 3.24 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Macourková Martina 267 994 383 4.19 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení OZE v energetice
Majerová Iveta 267 994 112 3.30 projektový manažer Odbor TA/NSA, Oddělení administrace TA/NSA
Malíková Klára 267 994 532 6.26 vedoucí oddělení Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Malíková Martina 577 522 278 Zlín referent Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Malkovská Radka 267 994 377 3.18 referent Odbor metodický, Oddělení metodiky strukturálních fondů
Manhart Jaromír 267 994 544 6.24 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství
Mařanová Alena 267 994 541 10.15 referent Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů
Marcin Ivo 267 994 148 5.24 ředitel odboru Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce
Marek Jiří 267 994 338 4.18 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky II.
Marek Tomáš 267 994 424 4.19 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky I.
Mariánková Veronika 267 994 167 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Maříková Barbora 267 994 360 6.24 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Marková Zuzana 10.22 referent Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů
Marsa Jaroslav projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky a dopravy
Martinák Libor 577 522 277 Zlín projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Martoch Dušan 541 217 091 Brno projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Mašek Dalibor 267 994 445 6.15 referent Odbor IT, Oddělení podpory uživatelů
Másilková Olga 267 994 377 3.18 referent Odbor odpadového hospodářství
Mášová Veronika 267 994 681 4.14 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení ochrany ovzduší a teplárenství
Matějka Jan 267 994 327 3.10 ředitel odboru Odbor ochrany přírody
Matějková Soňa 267 994 650 5.15 referent Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení metodiky financování projektů
Mátlová Petra 267 994 103 5.39 referent Samostatné oddělení komunikace
Matoušková Daniela 267 994 186 10.08 referent Odbor řízení a podpory programů
Matušek Leo 585 208 404 Olomouc kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Matyáš Martin 267 994 178 10.09 vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Matyášková Alena 595 198 438 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Mečířová Petra 267 994 269 5.21 interní auditor Samostatné oddělení interního auditu
Medřická Iveta 730 809 220 10.22a metodik Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy vody
Melč Jiří 267 994 481 10.12 analytik Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení reportingu
Melničuková Marie 587 332 261 Olomouc vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Metelková Simona 267 994 428 4.14 vedoucí oddělení Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky a dopravy
Michalková Marta 267 994 435 4.22 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky II.
Miedzgová Kristína 267 994 421 5.18 referent personalistiky a mezd Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Míka Vojtěch 267 994 107 6.06 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Mikitka Vladimír 267 994 537 6.22 právník Odbor právní, Oddělení I.
Milnerová Kamila 4.10 referent Odbor metodický, Call centrum
Mokrejš Petr 267 994 534 3.10 vedoucí oddělení Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Molnár Daniel 267 994 403 3.33 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Moravcová Daniela 267 994 317 6.05 právník Odbor právní, Oddělení III.
Morávková Lenka 267 994 582 5.04 projektový manažer Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí
Možná Pavlína 587 332 260 Olomouc projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Mrva Pavel 725 308 490 Karlovy Vary projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Müller Gustav 267 994 145 10.07 ředitel odboru Odbor krajských pracovišť
Mužík Oldřich 267 994 614 4.25 vedoucí oddělení Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení pro Modernizační a Inovační fond
Nachtmanová Barbara 267 994 322 3.11 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Navrátil Lukáš 267 994 251 4.33 vedoucí oddělení Odbor financování projektů, Od.V Oddělení V. – financování, reporting a revolving projektů a programů
Navrátilová Marie 267 994 680 10.03 metodik Odbor metodický, Oddělení metodiky Národních programů
Nedvědová Kateřina 267 994 332 4.38 účetní Odbor rozpočtu, Oddělení účetnictví
Němec Jakub 267 994 135 3.26 ředitel odboru Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury
Neoveský Petr 267 994 144 6.32 referent Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové
Nix Michal 267 994 463 10.04 vedoucí oddělení Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů I.
Nixová Eva 267 994 451 10.14 vedoucí oddělení Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů
Novák Jan 267 994 179 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Nováková Jana 267 994 418 3.05 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Nováková Lenka 267 994 282 3.13 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Nováková Veronika 267 994 412 6.18 právník Odbor právní, Oddělení II.
Novosád Martin 267 994 673 10.25 vedoucí oddělení Odbor realizace Národních programů, Oddělení III.
Novotná Jitka 267 994 294 3.35 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Novotná Kristýna 267 994 482 3.21 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Novotný Martin 267 994 378 6.14 referent Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové
Nushart Zdeněk 267 994 523 5.20 vedoucí oddělení Samostatné oddělení interního auditu
Nutilová Hedvika 267 994 426 6.25 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Odleváková Monika 267 994 682 4.32 finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení I. - financování projektů pro kraje A
Ohrablo Aleš 267 994 310 10.03 metodik Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů I.
Ondráčková Marcela 541 217 092 Brno projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Organiščák Milan 267 994 358 3.06 vedoucí oddělení Odbor ochrany vod, Oddělení IV.
Pačes Václav
Pastorková Jana 733 142 622 10.21 vedoucí oddělení Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy vody
Pastorová Michaela 267 994 509 6.18 právník Odbor právní, Oddělení II.
Pávková Kristýna 267 994 266 4.01 účetní Odbor rozpočtu, Oddělení účetnictví
Pavlas Jan 565 659 261 Jihlava projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Pavlíčková Lucie 267 994 658 10.27 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Pavlová Markéta 387 203 857 České Budějovice projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Pecha Martin 267 994 198 3.37 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Pecháčková Kateřina 267 994 141 3.23 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Pešek Roman 267 994 543 6.39 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Pešková Eva 267 994 300 Recepce recepční Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení platové a FKSP
Petr Tomáš 3.14 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Philippová Petra 267 994 399 4.35 finanční manažer Odbor financování projektů, Od.V Oddělení V. – financování, reporting a revolving projektů a programů
Piekníková Jana 267 994 674 10.28 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení III.
Pikartová Monika 5.10 metodik Odbor metodický, Oddělení metodiky strukturálních fondů
Pilariková Lucie 731 695 927 KP Ostrava referent Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Píšová Martina 267 994 547 4.12 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení OZE v energetice
Pleštilová Radka 267 994 293 3.13 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Pok František 267 994 496 3.04 koordinátor Odbor TA/NSA, Oddělení koordinace TA/NSA
Pokorná Jindra 267 994 205 10.13 projektový manažer Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů
Pokorný Miroslav 541 217 098 Brno projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Poláček Petr 267 994 645 6.19 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Polak Bohdan 267 994 552 4.15 ředitel odboru Odbor realizace velkých projektů
Polaková Andrea 267 994 272 6.28 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Poldauf Xavera 267 994 492 5.06 referent Samostatné oddělení kontroly
Poliánová Bohumila 267 994 576 6.18 právník Odbor právní, Oddělení II.
Polická Dina 267 994 125 6.24 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení III.
Popová Karolína 267 994 264 3.27 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury
Pospíšil Petr 267 994 613 4.23 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení OZE v energetice
Prauchová Wahyu Monika 267 994 262 6.04
Praum Miroslav 267 994 155 6.32 referent Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové
Předota Kamil 267 994 218 4.02 finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení I. - financování projektů pro kraje A
Procházková Marcela 234 284 150 028 referent Odbor IT, Oddělení spisové služby
Prokop Tomáš 267 994 229 6.31 ředitel odboru Odbor odpadového hospodářství
Ptáčková Martina 267 994 499 4.06 referent Odbor rozpočtu, Oddělení účetnictví
Pulchartová Michaela 267 994 432 5.39 referent komunikace Samostatné oddělení komunikace
Pulicarová Daniela 267 994 240 3.25 vedoucí oddělení Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury
Punčochářová Petra 267 994 253 3.21 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Pyszková Marcela 267 994 325 4.35 finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení IV. – financování projektů pro kraje
Rábová Lucie 267 994 683 5.15 referent Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení metodiky financování projektů
Rajnyšová Romana 267 994 159 10.25 vedoucí oddělení Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Rambousek Jan 267 994 559 6.37 referent Odbor IT, Oddělení podpory uživatelů
Razim Martin 475 212 664 Ústí nad Labem projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Řeháková Andrea 267 994 446 5.35 metodik Odbor metodický
Řeháková Martina 267 994 593 3.27 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury
Řehořová Pavla 267 994 203 4.25 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení ochrany ovzduší a teplárenství
Reváková Radka 704 846 822 10.22b referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy vody
Riedel Pavel 267 994 160 6.28 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Rödling Jan 5.39 referent komunikace Samostatné oddělení komunikace
Rolc Jakub 267 994 536 3.27 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury
Rosenbergová Eva 267 994 607 4.13 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení ochrany ovzduší a teplárenství
Roubínek Jan 267 994 677 6.03 ředitel odboru Odbor VSK
Rožánek Stanislav 267 994 170 6.04 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Rubačová Martina projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Rükl Pavel 267 994 164 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Růžek Martin 267 994 654 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Růžička Tomáš 267 994 217 3.06 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení IV.
Růžičková Magda 267 994 118 10.25 vedoucí oddělení Odbor metodický, Oddělení metodiky Národních programů
Rybička Miloš 267 994 334 4.36 ředitel odboru Odbor financování projektů
Safko Peter 267 994 475 6.21 manažer řízení a podpory projektů a projektových týmů Fondu Sekce organizačně - právní
Šaldová Lenka 267 994 244 3.09 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Šamberger Lukáš 267 994 372 3.19 vedoucí oddělení Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Schmid Martin 378 033 910 Plzeň kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Schneider Jan 267 994 568 6.04 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Schulzová Alžběta 725 796 995 10.22B referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy vody
Schürrerová Jitka 267 994 209 4.02 finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení I. - financování projektů pro kraje A
Sedláčková Alena 267 994 609 3.23 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Sedloň Martin 267 994 279 3.11 vedoucí oddělení Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Šefl Pavel 267 994 387 6.06 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Sejkora Ondřej 267 994 442 4.17 vedoucí oddělení Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu I.
Semiánová Marie 267 994 687 4.27 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky III.
Ševčík Radim 267 994 153 6.32 vedoucí oddělení Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové
Severa Tomáš 267 994 608 3.17 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Šíma Lubomír 267 994 646 10.27 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Šimková Kristýna 267 994 256 3.22 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Šímová Kristýna 267 994 603 6.24 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Šimůnková Lenka 10.03 metodik Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů I.
Šíp Matěj 267 994 486 6.13 právník Odbor právní, Oddělení I.
Šípková Miroslava 267 994 365 5.38 referent Odbor IT, Oddělení spisové služby
Sirůčková Šárka 267 994 541 10.15 projektový manažer Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů
Skálová Ivona 267 994 456 5.23 projektový manažer Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení pro řízení Norských fondů
Skalská Vendula 267 994 149 10.27 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Škoda Martin 466 265 584 Pardubice projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Školník Miroslav 724 884 535 Karlovy Vary projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Sládková Michaela 267 994 194 6.24 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Slavík Jan 724 001 772 10.22a vedoucí oddělení Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy odpady
Slezák Michal 267 994 469 10.26 ředitel odboru Odbor realizace Národních programů
Šmejkal Michal 10.05 projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Šmejkalová Michaela 267 994 182 5.11 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky I.
Šmejkalová Tereza 10.15 referent Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů
Smetanová Aneta 267 994 417 4.28 finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení I. - financování projektů pro kraje A
Smetanová Klára 267 994 490 5.23 projektový manažer Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení pro Modernizační a Inovační fond
Šmída Jakub 3.04 koordinátor Odbor TA/NSA, Oddělení koordinace TA/NSA
Smolková Veronika 267 994 114 4.24 specialista veřejné podpory Odbor metodický
Smrčina Jan 267 994 352 6.35 ředitel odboru Odbor IT
Solčány Jan 541 217 097 Brno vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Šotola Petr 267 994 128 5.11 vedoucí oddělení Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů II.
Špačková Monika 606 586 388 Brno metodik Odbor metodický, Oddělení metodiky strukturálních fondů
Špringerová Pavla 267 994 651 10.23 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Šrail Jan 267 994 243 3.07 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Šrailová Eva 267 994 397 10.27 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Šreková Gabriela 267 994 439 6.17 referent Samostatné oddělení kontroly
Staněk Filip 595 198 431 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Štanglová Eva 5.39 referent komunikace Samostatné oddělení komunikace
Stanková Kristýna 267 994 133 4.35 finanční manažer Odbor financování projektů, Od.V Oddělení V. – financování, reporting a revolving projektů a programů
Staňková Lucie 267 994 220 6.18 právník Odbor právní, Oddělení II.
Stašová Vladimíra 267 994 512 10.05b projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Šťastná Michaela 267 994 461 3.15 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení II.
Šťastná Nikola 10.04 metodik Odbor metodický, Oddělení metodiky Národních programů
Staufčík Petr 267 994 140 6.34 referent Odbor IT, Oddělení vývoje a správy informačních systémů
Stejskal Petr 267 994 363 6.23 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení III.
Stískalová Jarmila 577 522 279 Zlín projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Straková Martina 267 994 510 4.34 finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení III. - financování projektů pro kraje
Stupková Kateřina 267 994 566 5.09 metodik Odbor metodický, Oddělení metodiky strukturálních fondů
Suchý Ctirad 475 207 448 Ústí nad Labem projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Šulc Ladislav 485 226 137 Liberec projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Šulíková Lucie 267 994 151 4.28 vedoucí oddělení Odbor financování projektů, Oddělení I. - financování projektů pro kraje A
Šuma Jan 267 994 211 3.23 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Surmík Tomáš 267 994 131 6.27 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Šušlíková Anna 267 994 301 10.05a referent Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Šváb Jindřich 267 994 554 6.20 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Švadlenková Marie 267 994 129 4.37 referent Odbor TA/NSA, Oddělení souhrnných žádostí
Švanda Petr 387 202 116 České Budějovice projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Sýkora Vlastislav 267 994 315 5.09 vedoucí oddělení Odbor metodický, Oddělení metodiky strukturálních fondů
Sýkorová Soňa 267 994 278 5.04 tajemník Ředitel SFŽP ČR
Synáčková Jitka 267 994 157 6.33 referent Odbor IT, Oddělení vývoje a správy informačních systémů
Tajrychová Monika 267 994 174 6.02 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Těthalová Michaela 267 994 162 5.13 referent Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Thér Radek 387 202 116 České Budějovice projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Tiptová Radka 267 994 389 6.14 referent Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové
Tlapáková Jana 737 209 967 10.22b referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy vody
Tlustá Jana 267 994 425 4.10 vedoucí oddělení Odbor metodický, Call centrum
Tomanová Martina 267 994 142 4.04 metodik Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení metodiky financování projektů
Tomášková Hana 387 210 149 České Budějovice referent Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Tomková Miroslava 267 994 618 6.09 vedoucí oddělení Odbor právní, Oddělení I.
Toužimská Petra 267 994 351 6.29 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Trnková Michaela 267 994 398 6.06 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Troníčková Zuzana 267 994 468 6.07 právník Odbor právní, Oddělení I.
Turčínová Tereza 267 994 191 10.22c projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení III.
Turek Vladimír 267 994 277 6.37 referent Odbor IT, Oddělení podpory uživatelů
Urban Lukáš 267 994 241 4.13 vedoucí oddělení Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky III.
Vachalíková Kateřina 267 994 438 5.13 referent Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Váchová Lada 267 994 190 5.25 referent Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce
Václavek Marek 595 198 433 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Vajglová Radka 607 136 190 6.27 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Valdman Petr ředitel Ředitel SFŽP ČR
Valeška Přemysl 267 994 331 10.24 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Vaníček Pavel 267 994 324 5.06 referent Samostatné oddělení kontroly
Veltrubská Blanka 386 351 995 České Budějovice projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Veverka Michal 267 994 670 3.20 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Veverková Lenka 267 994 371 10.08 referent Odbor krajských pracovišť
Vichrová Dáša 267 994 416 10.05b projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Vighová Kateřina 267 994 231 4.27 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky III.
Vilímková Stanislava 267 994 449 5.15 vedoucí oddělení Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení reportingu
Vinter Miloslav 267 994 308 6.33 vedoucí oddělení Odbor IT, Oddělení vývoje a správy informačních systémů
Vinterová Lenka 267 994 422 10.28 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Vít Josef 567 213 855 Jihlava projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Vitvar Aleš 267 994 213 3.14 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Vitvarová Simona 267 994 644 10.03 metodik Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů II.
Vízek Jakub 267 994 656 5.16 referent Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení reportingu
Vlčková Vopatová Jana 267 994 134 4.21 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu II.
Vodička Stanislav 267 994 647 10.22c vedoucí oddělení Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Volánková Alice 267 994 685 5.27 referent Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení platové a FKSP
Vorlová Lucie 267 994 406 10.24 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Vrabcová Anna 10.04 metodik Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů II.
Vráblíková Ivana 267 994 345 3.29 ředitel odboru Odbor ochrany vod
Vrbický Ondřej 267 994 555 4.23 vedoucí oddělení Odbor realizace velkých projektů, Oddělení OZE v energetice
Vyleťalová Lucie 267 994 342 3.35 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení III.
Výmola Roman 725 168 573 10.11 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení finančně analytické a kontrolní
Výmolová Hana 267 994 304 4.29 referent Odbor financování projektů
Wagner Vladimír
Zahradníková Martina 267 994 250 6.27 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Žák Pavel 267 994 189 4.02 vedoucí oddělení Odbor financování projektů, Oddělení II. - financování projektů pro kraje B
Zárubová Lenka 267 994 364 6.25 vedoucí oddělení Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Zavadilová Martina 267 994 401 5.33 ředitel sekce Sekce organizačně - právní
Zavoral Adam 267 994 339 4.34 finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení III. - financování projektů pro kraje
Zavoral Martin 267 994 506 4.18 vedoucí oddělení Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky II.
Zavoral Tomáš 267 994 206 4.03 finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení IV. – financování projektů pro kraje
Zavoralová Monika 267 994 641 4.07 finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení IV. – financování projektů pro kraje
Zedník Petr 595 198 442 Ostrava kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Zeinerová Veronika 587 332 262 Olomouc projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Zejdová Petra 267 994 289 4.35 finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení IV. – financování projektů pro kraje
Zelenská Jana 4.10 referent Odbor metodický, Call centrum
Žerníček Petr 585 208 404 Olomouc kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Zichová Barbora 267 994 369 5.30 referent Odbor IT, Oddělení spisové služby
Zieglerová Jana 587 332 260 Olomouc projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Zíka Michal 267 994 493 4.09 ředitel odboru Odbor rozpočtu
Zmeškal Miroslav 577 222 762 Zlín projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Zoššáková Bohumila 267 994 235 3.30 projektový manažer Odbor TA/NSA, Oddělení administrace TA/NSA
Zugárek Martin 267 994 350 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Zuna Břetislav 378 033 910 Plzeň kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.