Lovosice: Obnova porostů v lesoparku

Předmětem tohoto projektu je posílení biodiverzity v souvislosti s odstraněním nebezpečných stromů v této frekventované a pro město Lovosice významné lokalitě. Projekt řeší pouze vegetační složku parku, původní kompozice zůstane zachována, bude jen doplněna o jednotlivé stromy.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Kraj Ústecký
Příjemce podpory město Lovosice
Celkové způsobilé výdaje 1 119 577Kč
Příspěvek EU 671 746 Kč