Hrabišín: Protipovodňová opatření

V obci nahradili nevyhovující zařízení sloužící k informování obyvatelstva o povodňovém nebezpečí. Byl instalován nový lokální výstražný a varovný systém a následně byl digitalizován povodňový plán.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Kraj Olomoucký
Příjemce podpory obec Hrabišín
Celkové způsobilé výdaje 2 194 052  Kč
Příspěvek EU 1 535 836 Kč