Kostelec nad Orlicí: Zateplení budovy technických služeb

Projekt řešil problém provozu energeticky mimořádně nehospodárné budovy technických služeb, která sestává z několika částí. Zateplením obálky budovy a výměnou oken a dveří se výrazně sníží energetická náročnost budovy.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Královéhradecký
Příjemce podpory město Kostelec nad Orlicí
Celkové způsobilé výdaje 4 377 755 Kč
Příspěvek EU 1 751 102 Kč