Hlízov: Výstražný systém

Hlízov si pořídil varovný a výstražný systém. Součástí projektu je digitální povodňový plán. Základem varovného systému je bezdrátový místní informační systém s vysílacím a řídicím pracovištěm s napojením na integrovaný záchranný systém a s bezdrátovými hlásiči s reproduktory.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Kraj Středočeský
Příjemce podpory obec Hlízov
Celkové způsobilé výdaje 1 158 998 Kč
Příspěvek EU 811 298 Kč