ASTRO Vlašim: Výměna zdroje tepla

Předmětem projektu bylo odpojení nevyhovujícího zdroje tepla z parní kotelny a jeho náhrada třemi místními plynovými kondenzačními kotly umístěnými ve výrobní hale, kotelně a administrativní budově. Dále byla instalována nová otopná soustava.
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Kraj Středočeský
Příjemce podpory ASTRO Vlašim, spol. s r.o.
Celkové způsobilé výdaje 3 860 988 Kč
Příspěvek EU 2 316 593 Kč