Žamberk: Zateplení knihovny

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy. Zateplí se obvodové zdivo, vymění se okna a dveře, zateplí se střecha, naistaluje řízené větrání s rekuperací odpadního tepla s dohřevem vzduchu. Dále bude pořízena regulace otopné soustavy a instalace LED osvětlení.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Pardubický
Příjemce podpory město Žamberk
Celkové způsobilé výdaje 6 633 394 Kč
Příspěvek EU 2 653 357 Kč