Hostěradice: Výstražný systém

Obec nechala vyměnit nevyhovující prvky lokálního výstražného systému, modernizovala informační a výstražný systém a vytvořila digitální povodňový plán. Instalována byla vysílací ústředna, bezdrátové hlásiče a srážkoměrná a vodoměrné stanice s vodočetnými latěmi.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Kraj Jihomoravský
Příjemce podpory obec Hostěradice
Celkové způsobilé výdaje 1 829 596 Kč
Příspěvek EU 1 280 717 Kč