Plesná: Zateplení domu pro seniory

Budova vykazovala velké tepelné ztráty způsobené špatnými tepelně izolačními vlastnostmi obálky. Město proto provedlo opatření přispívající ke snížení tepelných ztrát a tím přispívající k úspoře spotřeby energií.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Karlovarský kraj
Příjemce podpory město Plesná
Celkové způsobilé výdaje 1 736 981 Kč
Příspěvek EU 694 792 Kč