ČHMÚ: Obnova systému Aladin

Cílem projektu je obnova výpočetního systému pro numerický předpovědní model Aladin, vytvoření adekvátních technických podmínek pro zkvalitnění meteorologických vstupů do chemického transportního modelu CAMx pro hodnocení a předpověď vývoje kvality ovzduší a implementace inovativních schémat za účelem zlepšení služby smogového a varovného regulačního systému v lidských sídlech.
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl 2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů
Kraj hlavní město Praha
Příjemce podpory Český hydrometeorologický ústav
Celkové způsobilé výdaje 64 825 435 Kč
Příspěvek EU 55 101 620 Kč