Brno – Starý Lískovec: Energetické úspora na radnici

Projekt se zabývá zlepšením energetických vlastností obálky budovy radnice Oderská 4 v městské části Brno – Starý Lískovec. Úpravy budou provedeny prostřednictvím zateplení střešního pláště a obvodového pláště a výměny výplní otvorů.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Jihomoravský
Příjemce podpory statutární město Brno
Celkové způsobilé výdaje 2 424 205 Kč
Příspěvek EU 969 682 Kč