Černčice: Zateplení úřadu

V Černčicích opraví a zateplí budovu obecního úřadu. Bude realizováno zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropu, podlahy a výměna otvorových výplní. Dále bude vyregulována otopná soustava a zaveden energetický management.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Ústecký
Příjemce podpory Obec Černčice
Celkové způsobilé výdaje 1 211 129 Kč
Příspěvek EU 484 451 Kč