Vidče: Zateplení tělocvičny

V rámci projektu dojde k zateplení obvodového pláště, výměně nevyhovujících výplní otvorů, zateplení střešní konstrukce, zateplení nevytápěných prostor a realizaci slunolamu pro snížení energetické náročnosti budovy a zlepšení kvality vnitřního prostředí.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Zlínský
Příjemce podpory obec Vidče
Celkové způsobilé výdaje 5 716 678 Kč
Příspěvek EU 2 286 671 Kč