Hluk: Výměna zdroje tepla v MŠ

V mateřské škole v Hluku optimalizovali provoz kotelny. Byl nainstalován zdroj tepla využívající obnovitelný zdroj energie a rekonstruován stávající solární termický systém. To vedlo ke snížení emisí skleníkových plynů, snížení potřeby energie a celkových nákladů na provoz budovy.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Zlínský
Příjemce podpory město Hluk
Celkové způsobilé výdaje 2 206 939 Kč
Příspěvek EU 882 775 Kč