Kolín: Zateplení školní haly

Stavební úpravy, konkrétně zateplení včetně střechy a výměna oken a dveří, přinesou snížení energetické náročnosti provozu budovy sportovní haly a fitness, která je součástí komplexu navzájem propojených objektů sloužících ke vzdělávání a výchově mládeže.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Středočeský
Příjemce podpory Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště
Celkové způsobilé výdaje 9 090 150 Kč
Příspěvek EU 3 636 060 Kč