Velešín: Snížení energetické náročnosti mateřské školy

Ve Velešíně zateplili mateřskou školku, instalovali vzduchotechnický systém s rekuperací a zavedli energetický management. Očekává se, že realizací projektu dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění objektu o 51 % a uspoří se na provozních nákladech přes 200 tisíc korun ročně.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Jihočeský
Příjemce podpory město Velešín
Celkové způsobilé výdaje 6 580 260 Kč
Příspěvek EU 2 632 104 Kč