Bohuslavice: Sanace sesuvu

Cílem projektu bylo provedení stabilizačních opatření ve formě pilotové stěny a tím zabezpečení sesuvu svažitého pozemku. Ohrožena sesuvem byla zejména místní komunikace, pod níž jsou uloženy inženýrské sítě a jež vede k rodinným domům.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Kraj Zlínský
Příjemce podpory obec Bohuslavice u Zlína
Celkové způsobilé výdaje 4 039 573 Kč
Příspěvek EU 3 433 637 Kč