Morkovice: Zateplení požární zbrojnice

Předmětem projektu bylo zateplení požární zbrojnice ve městě Morkovice, která byla postavena v padesátých letech minulého století, kromě přístavby o dvacet let později nebyly provedeny žádné zásadní stavební úpravy. V rámci projektu byly zatepleny obvodové stěny a strop a byly vyměněny výplně otvorů.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Zlínský
Příjemce podpory město Morkovice-Slížany
Celkové způsobilé výdaje 3 081 192 Kč
Příspěvek EU 1 232 477 Kč